Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα με κινητικές δυσκολίες ή άλλα σοβαρά ιατρικά προβλήματα κατά την αναδιάρθρωση των δανείων τους, προέβη σε ανακοίνωση το ΑΚΕΛ.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Πρόσφατα ήρθαν ενώπιον μας σειρά καταγγελιών από άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες ή άλλα σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων τους ζητείται η υποβολή νέου τύπου ταυτότητας και αρκετοί εξ αυτών, λόγω των κινητικών δυσκολιών ή άλλων ιατρικών προβλημάτων, είτε δεν έχουν εκδώσει νέου τύπου ταυτότητες είτε κατέχουν ταυτότητες που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.

Επειδή η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας εξυπακούει τη φυσική παρουσία του κατόχου, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο, πολλοί εξ αυτών δεν μπορούν να προχωρήσουν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των δανείων τους.

Σε επιστολή που αποστείλαμε στη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζα εγείραμε το θέμα προτείνοντας εναλλακτικές επιλογές.

Σε απάντηση της η Κεντρική Τράπεζα εκφράζει αδυναμία να συλλέξει πληροφορίες για το μέγεθος του προβλήματος και σημειώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε ρύθμιση του θέματος. Επιπλέον αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ρυθμιστική ή κανονιστική πρόνοια που να απαιτεί από τις Τράπεζες να ζητούν αποκλειστικά τις νέου τύπου ταυτότητες.

Αναμέναμε από την Κεντρική Τράπεζα να επεδείκνυε περισσότερο ενδιαφέρον στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Παρόλα αυτά υπογραμμίζουμε την επίσημη θέση της για την απουσία υποχρέωσης προσκόμισης αποκλειστικά νέου τύπου ταυτότητας.

Καλούμε όσους αντιμετωπίσουν στο μέλλον ανάλογα προβλήματα να υποβάλλουν σχετικές καταγγελίες προς την Κεντρική Τράπεζα.