ΑΚΕΛ για ψηλά κτίρια: Συστηματική παραβίαση Τοπικών Σχεδίων

“Παρατηρείται επίσης εκχώρηση εξουσιών, σημαντικών μάλιστα, στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών, πράγμα που συνιστά παραβίαση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και νόμων”, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το θέμα των ψηλών κτιρίων όπως αυτό έχει εξελιχθεί από το 2013 και εντεύθεν, συνιστά θέμα παραβίασης βασικών πολεοδομικών, χωροθετικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα αδειοδότησης.

Εντοπίζουμε συστηματική παραβίαση των Τοπικών Σχεδίων, τα οποία έχουν καταστεί διάτρητα, ενώ εκλείπει σχεδόν παντελώς το θέμα της διαφάνειας και της δημόσιας διαβούλευσης / ακρόασης που με βάση το υφιστάμενο σύστημα αδειοδότησης, λάμβανε υπόψη τις ανησυχίες και της παρατηρήσεις επηρεαζόμενων πολιτών και άλλων συνόλων. Παρατηρείται επίσης εκχώρηση εξουσιών, σημαντικών μάλιστα, στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών, πράγμα που συνιστά παραβίαση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και νόμων.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι περιβαλλοντικές πτυχές, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί συνολικές περιβαλλοντικές μελέτες στα ευρύτερα αστικά συμπλέγματα που να λαμβάνουν υπόψη μια σειρά παραμέτρους και να διασφαλίζουν την βιώσιμη αστική ανάπτυξη (χρήση γης, κυκλοφοριακό, μικροκλίμα, σκιάσεις, οπτική ρύπανση κ.α.)

Στα τοπικά σχέδια των πόλεων τα οποία οριστικοποιήθηκαν το 2013, προβλέπονταν περιοχές χωροθέτησης ψηλών κτηρίων. Προβλέπονταν επίσης προϋποθέσεις για την ανέγερση τους, οι οποίες στόχευαν στην ενδυνάμωση του του κέντρου, την ενθάρρυνση ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών και την υποβοήθηση της εικόνας και σημειολογίας της πόλης. Οι πολιτικές αυτές ήταν αποτέλεσμα προβληματισμού και σχεδιασμού μέσα από μελέτες του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του Τμήματος Πολεοδομίας ακολουθώντας όλες τις νενομισμένες διαδικασίες όπως παγκοινοτικές συγκεντρώσεις, δημόσιες ακροάσεις, υποβολή απόψεων, στρατηγική μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον και διαδικασία ενστάσεων.

Αντί να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των τοπικών σχεδίων, οι αιτήσεις για χωροθέτηση ψηλών κτιρίων γίνονται άναρχα και παντού. Ιδιαίτερα στη μείζονα Λεμεσό ζητείται να χωροθετηθούν από το ιστορικό κέντρο μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Αμαθούντας. Δεν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη την απαίτηση για δημόσια διαβούλευση ενώ δεν μελετούνται στο βαθμό που έπρεπε σοβαρά ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, τα προβλήματα στάθμευσης και η πυρασφάλεια.

Αντιδράσαμε στη πιο πάνω πολιτική αφού καταργούσε τα τοπικά σχέδια και ολόκληρο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Τα πλουσιοπάροχα και χωρίς αντισταθμίσματα κίνητρα όπως για παράδειγμα η δωρεάν παραχώρηση συντελεστή δόμησης μέχρι και 30%, οδηγούν σε ένα σύστημα όπου ο κάθε επιτήδειος τα εκμεταλλευόταν για να πλουτίσει. Αυτή η πολιτική είναι και η γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων των ψηλών κτηρίων στο τόπο μας. Υπάρχει πολεοδομική χαλάρωση η οποία οδηγεί στην ασυδοσία με πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Το ΑΚΕΛ δεν τοποθετείται δογματικά και άτεγκτα υπέρ ή εναντίον οποιασδήποτε μορφής και οποιασδήποτε κλίμακας πολεοδομικής ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι ο προγραμματισμός και η αδειοδότηση της ανάπτυξης δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων, αλλά μια διαδικασία η οποία θα ρυθμίζεται με διαδικασίες όπως ορίζονται στη νομοθεσία, στις ευρωπαϊκές οδηγίες, στα εγκεκριμένα σχέδια ανάπτυξης και τις βασικές αρχές της πολεοδομικής επιστήμης

Ένας ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει και τα ψηλά κτήρια θα βοηθήσει ώστε να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμες πόλεις που θα εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες στο σύνολο τους και όχι μια μικρή ομάδα συμφερόντων όπως γίνεται σήμερα.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.