Οι αγρότες εισπράττουν μόνο το 20% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής ανέφερε σε γραπτή δήλωση του  ο Βουλευτής του  ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς  αναφορικά με την ανάγκη για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών  στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Ενώ τόνισε οτι η κυβέρνηση  οφείλει να ενισχύσει τη θέση τους.

«Η εκφρασθείσα πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας για πάταξη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων, αποτελεί θετικό βήμα. Σημειώνουμε, ωστόσο, τα εξαιρετικά αργά αντανακλαστικά της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα του αγροτικού κόσμου που πλήττει το εισόδημα και κατ’ επέκταση το βιοτικό του επίπεδο.

Η συνεχώς εντεινόμενη εκμετάλλευση που υφίστανται οι αγρότες από τους μεσάζοντες και τους εμπόρους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Η αδύναμη διαπραγματευτική θέση των αγροτών, οδηγεί σε χαμηλές τιμές παραγωγού, ψηλές τιμές για τον καταναλωτή και υπερκέρδη για τους μεσάζοντες.

Με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ και κατόπιν κατάθεσης σχετικής μελέτης με εισηγήσεις από τις αγροτικές οργανώσεις, το θέμα έχει εγγραφεί και συζητηθεί ήδη σε τρεις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, από το 2016 μέχρι και σήμερα. Στα πλαίσια της συζήτησης έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις, όπως είναι η δημιουργία δημοπρατηρίου τιμών και μητρώου εμπόρων. Παρά το γεγονός, πως εκ μέρους της Κυβέρνησης υπήρξε παραδοχή και αναγνώριση του προβλήματος και παρά την δέσμευση της για τη διαμόρφωση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει το ζήτημα, εντούτοις, δεν έχουμε ενώπιον μας ακόμη συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Το θέμα θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, και αναμένουμε επιτέλους από την κυβέρνηση να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις.»