“Όταν λένε σήμερα ότι είναι αναποτελεσματικό το νομοθετικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις , εννοούν ότι ακόμα δεν υπάρχουν μαζικές εκποιήσεις πρώτης κατοικίας”, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Άριστος Δαμιανού βουλευτή τους ΑΚΕΛ αναφέροντας επίσης νέες προτάσεις νόμου για κατοχύρωση δικαιωμάτων των συνεπών δανειοληπτών και εγγυητών.

Αυτούσια η δήλωση

Όσο και αν δεν βολεύει την κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι το πολύ αρνητικό νομοθετικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις είναι δικό τους κατασκεύασμα. Kαι ασφαλώς όταν λένε σήμερα ότι είναι αναποτελεσματικό, εννοούν ότι ακόμα δεν υπάρχουν μαζικές εκποιήσεις πρώτης κατοικίας. Προς αυτή την κατεύθυνση δυστυχώς προωθούν τώρα ευκολότερες και γρηγορότερες διαδικασίες εκποιήσεων.

Επειδή εμείς από την πρώτη στιγμή που συζητείτο το θέμα των εκποιήσεων προωθήσαμε μεγάλο αριθμό προτάσεων νόμου και τροπολογιών για να δημιουργηθεί δίχτυ προστασίας κατά της εκποίησης οικογενειακής και μικρής επαγγελματικής στέγης, το οποίο ασφαλώς οι κυβερνώντες φρόντισαν να κουτσουρέψουν, έγκαιρα επεξεργαστήκαμε νέες προτάσεις νόμου, σε μια νέα προσπάθεια ελάχιστης κατοχύρωσης δικαιωμάτων συνεπών και συνετών δανειοληπτών και εγγυητών.

Σήμερα, στη Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής άρχισε η συζήτηση των νέων προτάσεων νόμου της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Βασική επιδίωξη μας είναι η λογική προστασία των εγγυητών και των μέχρι πρότινος συνεπών δανειοληπτών. Συνοπτικά αυτές διαλαμβάνουν:

1) Την τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου, ώστε η προστασία που παρέχεται σε εγγυητή σε σχέση με σύμβαση εγγύησης που αυτός έχει συνάψει για εξασφάλιση χρέους, το οποίο καλύπτεται από Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής που καταρτίζεται για σκοπούς αναδιάρθρωσης χρεών, να επεκταθεί και σε εγγυητές που έχουν συνάψει συμβάσεις εγγύησης μέχρι και έξι χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου.

2) Την τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, ώστε η προστασία η οποία παρέχεται σε εγγυητή στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης σε σχέση με επαληθεύσιμα χρέη πτωχεύσαντος και η οποία αφορά τις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο εγγυητής με βάση τη σύμβαση εγγύησης να επεκταθεί και σε εγγυητές που έχουν συνάψει συμβάσεις εγγύησης μέχρι και έξι χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015.

3) Την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε η προστασία που παρέχεται, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, σε εγγυητή και η οποία αφορά τη μη λήψη εναντίον του δικαστικών ή νομικών ή άλλων μέτρων από τους πιστωτές, καθώς και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που καταβάλλει ο εγγυητής με βάση τη σύμβαση εγγύησης είτε για οφειλή εταιρείας που καλύπτεται από συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού για σκοπούς αναδιάρθρωσης είτε για επαληθεύσιμα χρέη εταιρείας που τελεί υπό εκκαθάριση, να επεκταθεί και σε εγγυητές που έχουν συνάψει συμβάσεις εγγύησης μέχρι και έξι χρόνια μετά την 7η Μαΐου 2015, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η εν λόγω προστασία.

Και οι τρεις προτάσεις νόμου, επεκτείνουν δηλαδή την προστασία μέχρι το 2021

4) Την τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του Μέρους VIA αυτού, οι οποίες ρυθμίζουν την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων, είτε με πλειστηριασμό είτε με πώληση, με διαδικασία η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από τον ενυπόθηκο δανειστή, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις η προβλεπόμενη προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό ο ενυπόθηκος οφειλέτης στον ενυπόθηκο δανειστή, προκειμένου ο τελευταίος να μην προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας εκποίησης, επιμηκύνεται από τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία επίδοσης σχετικής ειδοποίησης προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη, που ισχύει σήμερα, σε ενενήντα ημέρες μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η επιμήκυνση και της προθεσμίας που προβλέπεται για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό, δεδομένης της μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού στον ενυπόθηκο δανειστή εντός της καθορισμένης προθεσμίας, από τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία επίδοσης της νέας ειδοποίησης προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη, που ισχύει σήμερα, σε ενενήντα ημέρες μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Πέραν των πιο πάνω, προτείνεται τροποποίηση του όρου “επίδοση” έτσι ώστε η παράδοση να πραγματοποιείται με διπλοσυστημένη επιστολή ή με ιδιωτική επίδοση αντί της συστημένης επιστολής.

Είναι προφανές ότι ως ΑΚΕΛ, έχουμε διαφορετική αντίληψη και πολιτική προσέγγιση για τα θέματα των εκποιήσεων από την κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού. Εμείς θέλουμε να προστατέψουμε τις πολλές χιλιάδες των συμπολιτών μας, οικογενειαρχών και επαγγελματιών, οι οποίοι επί σειρά ετών εξυπηρετούσαν τα δάνεια και τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Μέχρι που η οικονομική κρίση προκάλεσε επιπρόσθετα αρνητικά δεδομένα, τα οποία επιδείνωσαν το κούρεμα Αναστασιάδη- Συναγερμού- Eurogroup και οι σκληρές πολιτικές λιτότητας των κυβερνώντων.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού επεξεργάζεται και καταθέτει επικίνδυνα για την κοινωνία νομοσχέδια, τα οποία αν εγκριθούν θα επιταχύνουν τις εκποιήσεις, όχι μόνο των όποιων στρατηγικών κακοπληρωτών αλλά και όλων των υπολοίπων. Εμείς θα δώσουμε αυτή την πολιτική μάχη, επιζητώντας συνεργασίες μέσα και έξω από τη Βουλή για να αποτραπούν τα χειρότερα και ασφαλώς για να εγκριθούν οι δικές μας προτάσεις.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι σχεδόν όλοι οι προσκεκλημένοι επικρότησαν το περιεχόμενο των προτάσεων νόμου που αφορούν στην επέκταση της προστασίας μέχρι το 2021. Όπως αναμέναμε υπάρχουν αντιδράσεις από τον Σύνδεσμο Τραπεζών.

Την ίδια ώρα, επειδή θέσαμε εκ νέου το ζήτημα της αποσαφήνισης του όρου και του αριθμού των στρατηγικών κακοπληρωτών επιβεβαιώσαμε και πάλι αυτό που γνωρίζαμε. Ότι δηλαδή οι κυβερνώντες αλλά και η Κεντρική Τράπεζα δεν διαθέτουν τέτοια στοιχεία. Απλώς επικαλούνται αυτό τον όρο για να καλύψουν την άρνηση τους να προστατέψουν την συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών που δεν είναι προφανώς στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Ας σταματήσουν λοιπόν αυτή την καραμέλα.