«Η Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο εκπονήθηκε μετά από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ να θέσει στη Βουλή το ζήτημα της πρόσληψης των συνεργατών-συμβούλων στο Προεδρικό χωρίς νομικό πλαίσιο, κανονισμούς και διαφάνεια» σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι για την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Στεφάνου, σημείωσε ότι για τις αποκαλύψεις αυτές η Κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Αναλυτικά όσα σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ:

Η Έκθεση αποκαλύπτει και τεκμηριώνει συγκεκριμένα προβλήματα και κενά όπως η μη ύπαρξη Κανονισμών αναφορικά με τους Συμβούλους/Συνεργάτες στην Προεδρία και τους Επιτρόπους, οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων στο Προεδρικό, η αγορά υπηρεσιών χωρίς προκήρυξη και χωρίς συμβάσεις και μια σειρά από άλλα. Ανάμεσα στα ευρήματα της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι το κονδύλι για συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, μέσα από έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο ευρώ για το 2017.

Αυτό το ποσό η προεδρία το δικαιολόγησε με τις διασκέψεις που έγιναν για το Κυπριακό. Σημειώνουμε, όμως, ότι και φέτος παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο –η κυβέρνηση ήρθε στη Βουλή με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές εξωτερικού και ουσιαστικά ζητά διπλασιασμό του ποσού.

Το ΑΚΕΛ δεν αρνείται ότι η εκάστοτε Προεδρία της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να προσλαμβάνει συμβούλους και συνεργάτες που να συνεπικουρούν το έργο και τη λειτουργία της. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται στη βάση πλαισίου και κανονισμών, με απόλυτη διαφάνεια και σύνεση στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Οι κυβερνώντες έχουν υποχρέωση να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις όχι μόνο στην Ελεγκτική Υπηρεσία αλλά και στην κυπριακή κοινωνία για το πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων, πόσο χρηστή και διαφανής είναι η λειτουργία της Προεδρίας.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να ασκεί αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα που άπτονται της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης για τα οποία οι κυβερνώντες δεν έχουν το καλύτερο ιστορικό.