“Το ΑΚΕΛ, με στόχο να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ετοιμάζει Πρόταση Νόμου η οποία να ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης των συγκεκριμένων κατοικιών”, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Σκεύη Κουκουμά αναφορικά με το πρόβλημα κληρονομικότητας κατοικιών σε τουρκοκυπριακές περιουσίες.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Αμέσως μετά την εισβολή και με δεδομένο το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι χιλιάδες των προσφύγων, δόθηκαν συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακής γης σε πρόσφυγες για να ανεγείρουν κατοικίες με δικά τους έξοδα.

Στο πέρασμα των χρόνων οι κατοικίες αυτές χαρακτηρίστηκαν ως τουρκοκυπριακές κατοικίες με αποτέλεσμα, μετά το θάνατο των δικαιούχων να μην εξασφαλίζεται η κληρονομικότητα αυτών των κατοικιών. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να προχωρούν σε έξωση των κληρονόμων των αρχικών δικαιούχων από κατοικίες τις οποίες ανεγέρθηκαν με έξοδα των οικογενειών τους.

Το ΑΚΕΛ, με στόχο να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ετοιμάζει Πρόταση Νόμου η οποία να ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης των συγκεκριμένων κατοικιών. Η δική μας πρόταση είναι όπως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκδίδεται Πιστοποιητικό Μίσθωσης κατά αντιστοιχία με τις κατοικίες και πολυκατοικίες που έχουν ανεγερθεί σε κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης, σε τουρκοκυπριακή γη.

Ελπίζουμε ότι με την κατάθεση της Πρότασης Νόμου και την έγκρισή της θα τερματιστεί η ταλαιπωρία και η αδικία σε βάρος ενός σημαντικού αριθμού οικογενειών προσφύγων που επηρεάζεται από την πιο πάνω κατάσταση.