ΑΚΕΛ: Θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη για αυτά τα καθημερινά ρεζιλίκια;

ÔåëåôÞ äéáâåâáßùóçò ôùí ìåëþí ôçò íÝáò ÊõâÝñíçóçò óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, Ëåõêùóßá 1 Ìáñôßïõ 2023. Õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý ðáñÜ ôù ÐñïÝäñù Ìé÷Üëçò ×áôæçãéÜííçò. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Κάθε μέρα αποκαλύπτεται νέο σκάνδαλο με τους συμβούλους της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του θέτοντας το ερώτημα εάν θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη για «αυτά τα καθημερινά ρεζιλίκια».

Αναλυτικά:

Σήμερα πήρε σειρά το Υφυπουργείο Πολιτισμού το οποίο αντί να δώσει εξηγήσεις για την αποκάλυψη ότι διόρισε σε θέση συμβούλου πρόσωπο που βαρύνεται με ποινική καταδίκη για απάτη, επέλεξε προφανώς τα ψέματα. Ισχυρίστηκε ότι «ουδέποτε υπήρξε τέτοια συμβατική σχέση, ούτε και διενεργήθηκε οποιαδήποτε πληρωμή προς το εν λόγω άτομο» για να αποκαλυφθεί πριν από λίγο ότι το εν λόγω πρόσωπο απέστελλε μηνύματα από προσωπικό υπηρεσιακό email ενεργώντας από μέρους του υφυπουργού Πολιτισμού.

Θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη για αυτά τα καθημερινά ρεζιλίκια;

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy