Ακίνητα 3 δισ. ευρώ στις τράπεζες μέσω ανταλλαγής χρέους

ΚΤ: Καμπανάκι για μαζικές πωλήσεις και ανησυχία για εταιρείες εξαγοράς πιστώσεωνΟι τράπεζες πήραν ακίνητα αξίας 3 δισ. ευρώ περίπου, μέσα από το εργαλείο της ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία. Η εκτεταμένη χρήση του εργαλείου άρχισε να ανησυχεί και την Κεντρική Τράπεζα, η οποία στην τελευταία της «Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας» προειδοποιεί ότι «τυχόν απότομη αύξηση στην προσφορά ακινήτων στην αγορά, πιθανόν να προκαλέσει πίεση στις τιμές των ακινήτων και κατ’ επέκταση μείωση στις αξίες των ενυπόθηκων ακινήτων που εξασφαλίζουν χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων».

Επίσης, εκφράζεται ανησυχία για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, αφού τα περισσότερα δάνεια τα οποία αγόρασαν καλύπτονται από υποθήκες. Μάλιστα στην έκθεση της ΚΤ επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω δάνεια «εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία και τους δανειολήπτες», αλλά και ότι «τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς μέσα από τις ενυπόθηκες χορηγήσεις που αποκτούν, υπάρχει διασύνδεση με τον τομέα των ακινήτων καθώς και κανάλια μετάδοσης και διάχυσης κινδύνων.

Ως εκ τούτου», όπως αναφέρεται, «επιβάλλεται η στενή εποπτεία του τομέα των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, με σκοπό την αποτροπή κινδύνων για την οικονομία που ενδέχεται να προκύψουν από τις εργασίες τους».

Δύο άδειες για πρώην Συνεργατισμό

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει άδεια συνολικά έξι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ενώ εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις. Ο πρώην Συνεργατισμός πήρε δύο άδειες, μία για την ΚΕΔΙΠΕΣ και μία για τη ΣΕΔΙΠΕΣ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου