Ακόµη µια σχολική χρονιά µε ανοικτούς λογαριασµούς

Ειδική εκπαίδευση, αγορά υπηρεσιών, σχολικοί βοηθοί, κλιµατιστικά είναι µερικά από τα ζητήµατα που απασχολούν τις εκπαιδευτικές οργανώσεις

Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

Αναφορικά µε την Ειδική Εκπαίδευση, η ΠΟΕ∆ τόσο σε επιστολές της προς το ΥΠΠΑΝ, όσο και στην Ηµερίδα που έγινε τον Αύγουστο 2022 µε θέµα την Ειδική Εκπαίδευση και τρόπους βελτίωσης, κατέθεσε την ανάγκη έναρξης ουσιαστικού διαλόγου για ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των ζητηµάτων της Ειδικής Εκπαίδευσης, κάτι ωστόσο που δεν έχει γίνει.

Και η ΟΕΛΜΕΚ διά του Γ.Γ. Κώστα Χατζησάββα τονίζει ότι παραµένουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Υπουργείου Παιδείας από το 2020 για την τοποθέτηση κλιµατιστικών στα σχολεία. Τόνισε ότι η ΟΕΛΜΕΚ ζητά να τεθεί χρονοδιάγραµµα και καταγεγραµµένος προγραµµατισµός. Πρόσθεσε επίσης ότι πέραν των 900 είναι οι συµβασιούχοι εκπαιδευτικοί στη Μέση Εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στρεβλώσεις και προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των σχολείων. Ζητείται, είπε, η αύξηση των µόνιµων οργανικών θέσεων.

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει µαζί της αρκετά ανοικτά συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα, ενώ άγνωστο είναι εάν η επίσηµη πλευρά θα µπει σε διάλογο µε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για επίλυσή τους, αφού για κάποια εξ αυτών επανειληµµένα, τόσο η ΠΟΕ∆, όσο και η ΟΕΛΜΕΚ έχουν ζητήσει να δοθούν λύσεις. Εκπαιδευτικοί εργοδοτούµενοι µε αγορά υπηρεσιών, σχολικοί βοηθοί, κλιµατιστικά στα σχολεία, εξετάσεις τετραµήνων, ειδική εκπαίδευση είναι µόνο µερικά από αυτά που χρήζουν άµεσης προσοχής.

Σε πρόσφατη συνεδρία της η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής εξέτασε τα θέµατα που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και όπως διαφάνηκε υπάρχουν ζητήµατα για τα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

∆εν υπάρχει πολιτική βούληση για επίλυση των προβληµάτων

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας σε δηλώσεις του είπε ότι µε πολλά προβλήµατα που χρονίζουν άρχισε η νέα σχολική χρονιά. Ανέφερε, επίσης, ότι έθεσαν µια σειρά ερωτηµάτων για διάφορα προβλήµατα, τα οποία χρονολογούνται και για τα οποία κατά την άποψη του ΑΚΕΛ δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση για την επίλυσή τους.

Συγκεκριµένα, είπε, έθεσαν το ζήτηµα της αγοράς υπηρεσιών για τα απογευµατινά και βραδινά προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και για το πρωινό σχολείο.

Αναφορά έκανε και στα ζητήµατα των κλιµατιστικών και των συστηµάτων εξαερισµού στις τάξεις, µια δέσµευση χιλιοειπωµένη τα τελευταία χρόνια και που ακόµη αναµένουν την υλοποίησή της, και στα πολλά προβλήµατα που έχει ο θεσµός των εξετάσεων τετραµήνων, ο οποίος φέτος επεκτείνεται και στον γυµνασιακό κύκλο, χωρίς ουσιαστικά να έχει αξιολογηθεί η εφαρµογή του στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές.

Τέθηκαν επίσης τα προβλήµατα που αφορούν το πρόγραµµα ∆ΡΑΣΕ και την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από µαθητές µε µεταναστευτική βιογραφία και την αξιολόγηση των παιδιών µε αναπηρίες και την πρόσληψη σχολικών συνοδών, που πρόκειται για ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο από µόνο του.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του Κ.Σ. Ε∆ΕΚ Ανδρέας Αποστόλου επεσήµανε ότι δέχονται παράπονα για τη στήριξη των µαθητών µε αναπηρίες και µαθησιακές δυσκολίες, κάτι που θα αλλάξει µόνο µέσα από το νοµοσχέδιο για την ενιαία εκπαίδευση.

ΠΟΕ∆: Απαράδεκτη η αγορά υπηρεσιών

Ένας αριθµός θεµάτων, τόσο εκπαιδευτικών όσο και συνδικαλιστικών, χρήζουν διαχείρισης και άµεσης επίλυσης επισηµαίνει από την πλευρά της ΠΟΕ∆ σηµειώνοντας ότι ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι το ΥΠΠΑΝ συνεχίζει για άλλη µια χρονιά µε την εργοδότηση µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών µε το απαράδεκτο καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, τόσο στα Προαιρετικά Ολοήµερα Σχολεία, όσο και σε πρωινό χρόνο, σε σχολεία όπου εφαρµόζεται το πρόγραµµα ∆ΡΑ.Σ.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί Δηµοτικής σηµειώνουν και τη δική τους αντίρρηση για τις αλλαγές που έγιναν και αφορούν την Προδηµοτική Εκπαίδευση και ενισχύουν την ιδιωτική εκπαίδευση σε βάρος της ∆ωρεάν ∆ηµόσιας Προδηµοτικής Εκπαίδευσης.

Τι έγινε µε τις σχολικές βοηθούς;

Την ίδια ώρα, ένα θέµα που όπως φαίνεται διαχρονικά δεν µπορεί να το λύσει η παρούσα κυβέρνηση, µε αποτέλεσµα να επανέρχεται κάθε χρόνο µε προβλήµατα, είναι αυτό των σχολικών βοηθών.

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Προοδευτική Κίνηση ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών τη µη επαναπρόσληψη των 116 σχολικών βοηθών στα δηµόσια νηπιαγωγεία.

«Με απόφαση της κυβέρνησης δεν θα επαναπροσληφθούν οι 116 σχολικοί βοηθοί στα δηµόσια νηπιαγωγεία, οι οποίες τα προηγούµενα δύο χρόνια εργάζονταν εκτάκτως για αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των Υγειονοµικών Πρωτοκόλλων αντιµετώπισης της πανδηµίας στα δηµόσια νηπιαγωγεία.

Θυµίζουµε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2020 και αφορούσε την πρόσληψη 116 πρόσθετων σχολικών βοηθών δηµοσίων νηπιαγωγείων για 4 ώρες ηµερησίως για καλύτερη εφαρµογή των υγειονοµικών πρωτοκόλλων, την επιτήρηση των παιδιών και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας προς τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς κατά τις υπόλοιπες ώρες του Ωρολογίου Προγράµµατος.

Ο θεσµός αυτός εφαρµόστηκε µε επιτυχία και τη σχολική χρονιά 2021-2022, µε τις 116 σχολικές βοηθούς δηµοσίων νηπιαγωγείων να προσφέρουν σηµαντική και αναγκαία βοήθεια σε όλους τους τοµείς στις σχολικές µονάδες τις οποίες εργάστηκαν».

Όπως καταγγέλλει η Προοδευτική, η κυβέρνηση αντί να αξιολογήσει θετικά το θεσµό αυτό και να τον επεκτείνει µε τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε σε κάθε δηµόσιο τµήµα να έχουµε και µία σχολική βοηθό, µε καθαρά οικονοµίστικα κριτήρια τερµατίζει την εργοδότηση των 116 και αφήνει αβοήθητα τα δηµόσια νηπιαγωγεία.

Και η Ανεξάρτητη Κίνηση ∆ασκάλων Νηπιαγωγών επισηµαίνει ότι είναι µε έκπληξη που διαπίστωσε πως αντί να συνεχιστεί η εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου και να επεκταθεί, αποφασίστηκε ο τερµατισµός του, αφού το ΥΠΠΑΝ δεν ενέκρινε τη συνέχιση της εφαρµογής του.

Αναφέρει ακόµη ότι η ανάγκη για αύξηση του βοηθητικού προσωπικού στα νηπιαγωγεία ήταν πάντα πάγιο ζητούµενο της ΠΟΕ∆, ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των παιδιών και της εκτέλεσης του παιδαγωγικού έργου των νηπιαγωγών. «Πολύ σοβαρό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έχουν ανάγκη βοήθειας, καθώς δεν αυτοεξυπηρετούνται εντελώς. Η παρουσία δεύτερης σχολικής βοηθού θα έπρεπε να είναι εκ των ων ουκ άνευ, µιας και η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα βοηθητική στην τάξη, τόσο για τα παιδιά, όσο και την εκπαιδευτικό».

Απαρχαιωµένη η νοµοθεσία για την ειδική εκπαίδευση

Πολλές είναι οι φωνές που ακούγονται για τα παιδιά µε αναπηρίες µέσα στα σχολεία και την (ανύπαρκτη) ενιαία εκπαίδευση, αλλά και τις αλλαγές που προώθησε το ΥΠΠΑΝ διαχωρίζοντας στην ουσία τα παιδιά σε πολλές ταχύτητες.

Όπως καταγγέλλουν µε επιστολή τους γονείς παιδιών µε αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν φτάσει στα όρια τους. Η υποµονή τους έχει εξαντληθεί, δεν θα παραιτηθούν όµως και πιο δυνατοί από ποτέ θα διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαιώµατα των παιδιών τους.

Βάσει νοµοθεσίας και βάσει των διεθνών συµβάσεων, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε ποιοτική συµπεριληπτική εκπαίδευση, αναφέρει συγκεκριµένα µητέρα παιδιού µε ∆ΕΠΥ σε επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρµόδιους, κάνοντας λόγο για ρατσιστική πολιτική και παραπληροφόρηση.

«Το κυριότερο είναι ότι τους κρύβετε. Ότι αυτά τα παιδιά που τσουβαλιάζετε στις ειδικές µονάδες, ∆ΕΝ θα πάρουν απολυτήριο. ∆ΕΝ θα µπορούν στο µέλλον να πάνε ούτε σε κολέγιο και προφανώς δεν θα µπορούν να εργαστούν µέσω της σύµβασης που έχει η ∆ηµόσια Υπηρεσία για τα άτοµα µε αναπηρίες. Τους καταστρέφετε το µέλλον από τα επτά (7) τους χρόνια. Τους στιγµατίζετε και τους στέλνετε το µήνυµα ότι είναι ανεπαρκείς. Ντροπή σας! Αυτό ∆ΕΝ είναι δηµοκρατικό σχολείο…»

Επίσης, γίνεται λόγος για µια απαρχαιωµένη νοµοθεσία που αναφέρεται ότι στις ειδικές µονάδες φοιτούν µόνο εξαιρετικές περιπτώσεις παιδιών. «Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες ή/και ∆ΕΠΥ δεν συµπεριλαµβάνονται στις εξαιρετικές περιπτώσεις, άρα παραβιάζετε και τον περί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης νόµο του 1999 και τους σχετικούς κανονισµούς του», σηµειώνεται µεταξύ άλλων.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.