Μία ακόμα πράσινη χελώνα Cheloniamydas, η Μαρία, επέστρεψε πίσω στο φυσικό της περιβάλλον, μετά από επισταμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πρόκειται για μια ενήλικη πράσινη χελώνα μεγέθους 92εκ μήκος x 76εκ πλάτος, που ζυγίζει γύρω στα 87 κιλά.

Η χελώνα είχε βρεθεί στη Λεμεσό και δεν μπορούσε να κολυμπήσει ή να καταδυθεί. Επιπρόσθετα, η χελώνα παρουσίαζε παράσιτα τόσο στο δέρμα της, όσο και στο καβούκι της. Η χελώνα μεταφέρθηκε στις 13 Αυγούστου 2018 στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) που βρίσκεται στο Μενεού της Λάρνακας και που μέρος του λειτουργεί και ως Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών.

Μετά από επισταμένη θεραπεία για πάνω από δύο μήνες στο ΕΚΘΥΚ, η χελώνα αποθεραπεύτηκε και, αφού εξετάστηκε για την ικανότητα της να κολυμπά, να καταδύεται και να τρέφεται μόνη της, μεταφέρθηκε σε παραλία στο Μενεού στις 30 Οκτωβρίου 2018 για την απελευθέρωσή της πίσω στο φυσικό της περιβάλλον. Η απελευθέρωσή της στέφθηκε με επιτυχία, αφού η χελώνα επέστρεψε υγιής πλέον στη θάλασσα.

Σημειώνεται πως το ΤΑΘΕ συμμετέχει στο Πρόγραμμα «LIFE EUROTURTLES» μαζί με άλλους οκτώ εταίρους, με σκοπό τη βελτίωση των μέτρων διαχείρισης και προστασίας των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών – Caretta caretta και Chelonia mydas – που ωοτοκούν στην Κύπρο και είναι είδη προστατευόμενα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EOK (Παραρτήματα ΙΙ και ΙV).