Αλλαγές στις εγγραφές και μεταγραφές ποδοσφαιριστών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σε σημερινή του συνεδρία ενέκρινε ομόφωνα αλλαγές στον κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών, καθώς και στο Ενιαίο Συμβόλαιο. Οι κυριότερες αλλαγές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι:

Κατά την μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου μπορούν να ακυρωθούν υπό προϋποθέσεις υποσχετικές μεταγραφές. 


Ξένοι ποδοσφαιριστές που απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο και αγωνίστηκαν σε επίσημο αγώνα της Εθνικής Ανδρών Κύπρου μπορούν να περιλαμβάνονται στα 10 συμβόλαια ποδοσφαιριστών οι οποίοι κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα ήταν γραμμένοι στο αρχείο της ΚΟΠ. Ωστόσο, για αγωνιστικούς σκοπούς δεν θα θεωρούνται ως ποδοσφαιριστές που ήταν πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα εγγεγραμμένοι στο αρχείο της Ομοσπονδίας.

Σε περίπτωση υποβιβασμού σωματείου σε οποιαδήποτε Κατηγορία θα δικαιούται εντός 30 ημερών από τη λήξη του πρωταθλήματος να ακυρώσουν τα συμβόλαια των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών με τρόπο ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται στην Προκήρυξη της Κατηγορίας που θα αγωνίζονται τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.

Με την υπογραφή συμφωνίας εργοδότησης, οι ποδοσφαιριστές ή οι προπονητές δεν θα είναι πλέον υπόχρεοι να εγγράφονται ταυτόχρονα και σαν μέλη του ΠΑ.Σ.Π και του Συνδέσμου Προπονητών αντίστοιχα. Τα σωματεία δεν θα είναι υπόχρεα να αποκόπτουν από το μισθό των ποδοσφαιριστών και των προπονητών τη συνδρομή στον ΠΑ.Σ.Π ή στον Σύνδεσμο Προπονητών.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ως προβλέπεται στην Προκήρυξη για αναστολή ή διακοπή του Πρωταθλήματος, λόγω ανωτέρας βίας, οι όροι της συμφωνίας εργοδότησης, περιλαμβανομένων των οικονομικών, αναστέλλονται μέχρι λήξης της επηρεαζόμενης περιόδου.