Αλλαγές στο οδόφραγµα του Αγίου ∆οµετίου για διευκόλυνση της διέλευσης

Εµπόδια από τον τουρκικό στρατό για άνοιγµα των διόδων σε Πυρόι και Κόκκινα  

Επαφές µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δηµιουργηθεί ∆ικοινοτικό Ενεργειακό Κέντρο Φωτοβολταϊκών

 

Του Μιχάλη Μιχαήλ

Την ταλαιπωρία που υφίστανται οι διερχόµενοι από το οδόφραγµα του Αγίου ∆οµετίου αξιοποιεί η τουρκοκυπριακή πλευρά η οποία ζητά τη λήψη µέτρων, ισχυριζόµενη ότι σχηµατίζονται ουρές µόνο στην ελληνοκυπριακή πλευρά του οδοφράγµατος και ζητά διευκολύνσεις ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι Τ/κύπριοι. Απαιτεί συγκεκριµένα τη δηµιουργία και τρίτης λωρίδας στο ε/κυπριακό οδόφραγµα και ενίσχυση του προσωπικού που εργάζεται εκεί.

Η ε/κυπριακή πλευρά αναγνωρίζει το πρόβληµα µε την επισήµανση ότι η ταλαιπωρία αφορά και τους Ε/κύπριους στο τ/κυπριακό µέρος. Κύριο µέληµα της ε/κυπριακής πλευράς είναι να βοηθηθούν όσοι συστηµατικά χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο οδόφραγµα, κυρίως Τ/κύπριοι που είτε µεταφέρουν τα παιδιά τους σε σχολεία, είτε περνούν συχνά το οδόφραγµα για ψώνια ή για εργασία.

Οι Τ/κύπριοι αρνούνται ότι υπάρχει πρόβληµα και στη δική τους πλευρά και δεν συναινούν στο να χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία, ούτε αποδέχονται τις υποδείξεις εµπειρογνωµόνων της Ε.Ε. που µπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήµατος.

Κι ενώ αρνούνται να συνεργαστούν για το οδόφραγµα του Αγίου ∆οµετίου, απαιτούν το άνοιγµα διόδου για οχήµατα στην ανατολική Λευκωσία ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των Τ/κυπρίων προς το αεροδρόµιο Λάρνακας και αλλού.

Η ε/κυπριακή πλευρά πρότεινε ένα πακέτο το οποίο µπορεί να είναι άνοιγµα µέσω της Λευκωσίας που να βοηθά και τους Ε/κύπριους, όµως και πάλι υπάρχει άρνηση από την άλλη πλευρά.

Σε στασιµότητα βρίσκεται και το θέµα του ανοίγµατος των διόδων Πυροΐου και Κοκκίνων για τα οποία ο κατοχικός στρατός δεν δίνει άδεια.

Στάσιµο παραµένει και το θέµα της τηλεφωνικής σύνδεσης µεταξύ των δύο πλευρών. Το θέµα βρίσκεται ουσιαστικά στο σηµείο από όπου ξεκίνησε αφού λόγω της πανδηµίας και του κλεισίµατος των οδοφραγµάτων δεν µπόρεσαν να γίνουν οι απαιτούµενες µετρήσεις και οι υπολογισµοί για να υπάρξει εµπορικό ενδιαφέρον για περαιτέρω βελτίωση της σύνδεσης.

Ηλεκτρισµός και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Πρόβληµα παρουσιάζεται τελευταία και στη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας προς τα κατεχόµενα. Σύµφωνα µε τις πηγές που µίλησαν στη «Χαραυγή», η συναντίληψη μέχρι σήμερα ήταν ότι καµία από τις δύο πλευρές δεν πλήρωνε το ρεύµα που προµηθευόταν σε ώρα ανάγκης από την άλλη πλευρά, αλλά γινόταν συµψηφισµός της ποσότητας ενέργειας που λαµβανόταν.

Τον περασµένο Μάρτιο όταν έπεσαν οι θερµοκρασίες, η τ/κυπριακή πλευρά προµηθεύθηκε ηλεκτρικό ρεύµα από την ε/κυπριακή πλευρά, αλλά δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει την ενέργεια και παραµένει ένα σοβαρό υπόλοιπο προς επιστροφή.

Αυτό έσπρωξε την κυβέρνηση να έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δηµιουργία στη νεκρή ζώνη ενεργειακού κέντρου φωτοβολταϊκών, το οποίο θα µπορούσε να λειτουργήσει ως σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα αποτελεί και δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχουν χρωστούµενα υπόλοιπα της µιας ή της άλλης πλευράς.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι αν συνεχίσουν τα χρωστούµενα από την τ/κυπριακή πλευρά, θα πρέπει να αρχίσουν να εκδίδονται τιµολόγια και τότε θα προκληθεί πρόβληµα για το πώς πληρώνουν, στο όνοµα ποιου θα βγουν τα τιµολόγια κ.λπ.

Πάντως τονίστηκε ότι παρότι στην κοινωνία υπάρχει η εντύπωση ότι δίνεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα στα κατεχόµενα, αυτό δεν έγινε ποτέ. Ανέκαθεν, τονίστηκε, εφαρµοζόταν η µέθοδος του συµψηφισµού και για τις δύο κοινότητες.

Το πρόβληµα είναι ότι στο θέµα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και οι δύο πλευρές στην Κύπρο είναι πολύ πίσω και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο πάρκο.

Στον τοµέα του περιβάλλοντος ευρύτερα υπάρχει µέχρι στιγµής καλή συνεργασία και στο επόµενο διάστηµα αναµένεται να γίνουν κάποια σχέδια για τη γεωλογική κληρονοµιά της Κύπρου, αφού η χώρα µας είναι πολύ πλούσια όσον αφορά τα πετρώµατα και τη γεωλογία, καθώς και ρύθµιση που θα αφορά τα πτηνά της Κύπρου ώστε να υπάρχει ενιαία πολιτική προστασίας τους και στις δύο πλευρές.

∆ικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές

Τα προβλήµατα στη λειτουργία των Τεχνικών Επιτροπών φαίνεται να οξύνονται. Η τ/κυπριακή πλευρά συµπεριφέρεται ως να µην υπάρχουν Ηνωµένα Έθνη, άρα ούτε και τα ψηφίσµατα και οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας, ούτε αποδέχονται παρεµβάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά το ότι ισχύει ο κανονισµός της Πράσινης Γραµµής και η χρηµατοδότηση που δίνεται στα κατεχόµενα.

Η ε/κυπριακή πλευρά από την άλλη δεν αποδέχεται αλλαγή των όρων εντολής των Επιτροπών, την οποία φαίνεται να επιδιώκει η άλλη πλευρά, η οποία δηλώνει ωµά ότι αν δεν θέλει αυτή, δεν θα γίνεται τίποτε.

Η ε/κυπριακή πλευρά τονίζει ότι παρά τα εµπόδια που θέτουν, η ίδια δεν θα ζητήσει διακοπή της χρηµατοδότησης διότι µέσω αυτής ενισχύονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ΜΚΟ οι οποίες υποβοηθούν την προσπάθεια της επανένωσης και οι οποίες χωρίς τη χρηµατοδότηση δεν θα µπορούν να διατηρηθούν στη ζωή.

Το ναυάγιο του Κραν Μοντανά άφησε τα αποτυπώµατά του

Σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία τους αντιµετωπίζουν οι ∆ικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές. Τα προβλήµατα παρουσιάστηκαν αµέσως µετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, αλλά µετά την εκλογή του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας τα πράγµατα έγιναν πολύ πιο δύσκολα αφού από τις δώδεκα Επιτροπές ουσιαστικά λειτουργούν ικανοποιητικά µόνο οι δύο -η Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονοµιά και η Επιτροπή για το Περιβάλλον.
Σύµφωνα µε έγκυρες πηγές της «Χαραυγής», η πολιτική των δύο κρατών που εφάρµοσε ο Ερσίν Τατάρ µε την υποστήριξη της Άγκυρας αποτυπώνεται και στο θέµα των Επιτροπών, αφού οι συµφωνηµένοι όροι εντολής παραβιάζονται και η τ/κυπριακή πλευρά επιµένει πως όλα πρέπει να συµφωνούνται επί ίσοις όροις αντί µε συναίνεση, όπως εργάζονταν µέχρι το 2017.

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.