Αλλαγή του ευρωπαϊκού κανονισµού για τα απόβλητα

Στις 17 Νοεµβρίου 2021, η Κοµισιόν ενέκρινε την πρόταση αναθεώρησης του κανονισµού για τη µεταφορά αποβλήτων, αναθεωρώντας τον υφιστάµενο κανονισµό, µε στόχο την αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας καθώς και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση του 2020.

Η πρόταση κανονισµού προωθεί µια νέα προσέγγιση για τις µεταφορές αποβλήτων της Ε.Ε., εφαρµόζοντας δεσµεύσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, το Σχέδιο ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία, το Σχέδιο ∆ράσης Μηδενικής Ρύπανσης και τη Στρατηγική της Ε.Ε. για την αντιµετώπιση του Οργανωµένου Εγκλήµατος.

Συγκεκριµένα, τίθενται τρεις στόχοι: να διασφαλίσει ότι η Ε.Ε. δεν εξάγει τις προκλήσεις της για τα απόβλητα σε τρίτες χώρες, να διευκολύνει τη µεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση στην Ε.Ε. και να αντιµετωπίσει καλύτερα τις παράνοµες µεταφορές αποβλήτων. Τα µέτρα αυτά αναµένεται να συµβάλουν στους κλιµατικούς στόχους και να ενισχύσουν την απορρόφηση των ανακυκλώσιµων υλικών.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου κατέθεσε τη δική της θέση επί της πρότασης της Κοµισιόν, η οποία τέθηκε ενώπιον της ολοµέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, για επικύρωση στις 17 Ιανουαρίου.

Γενικά, η έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος βελτιώνει την πρόταση, µε πιο σηµαντική αλλαγή τη θέσπιση απαγόρευσης της εξαγωγής πλαστικών απορριµµάτων, η οποία θα ισχύει για χώρες εκτός ΟΟΣΑ και χώρες του ΟΟΣΑ, για 3 και 4 χρόνια αντίστοιχα, µετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού.

Μιλώντας στην ολοµέλεια οι ευρωβουλευτές της οµάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, υπογράµµισαν πως παρά τα θετικά στοιχεία που εισήχθησαν στην έκθεση της επιτροπής Περιβάλλοντος, εν τούτοις ο κανονισµός όχι µόνο δεν προωθεί τη δηµόσια διαχείριση των αποβλήτων, αλλά διευκολύνει και προωθεί την απελευθέρωση της αγοράς στη διαχείριση των αποβλήτων, θέτοντας το κέρδος πάνω από τους στόχους για διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή. Επιπλέον, ο κανονισµός αυξάνει τις εξουσίες της Κοµισιόν και προωθεί την εναρµόνιση των κανόνων διαχείρισης αποβλήτων.

Ωστόσο, σηµειώνεται, ως θετικό, το ότι η έκθεση διευκολύνει τις αποστολές εντός της Ε.Ε. και τις ευθυγραµµίζει καλύτερα µε τους στόχους της κυκλικής οικονοµίας, διασφαλίζει περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση για τις εξαγωγές αποβλήτων και αντιµετωπίζει καλύτερα τις παράνοµες αποστολές αποβλήτων – τόσο εντός Ε.Ε. όσο και τις εξαγωγές και εισαγωγές.

Η έκθεση υιοθετήθηκε από την ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου µε 594 ψήφους υπέρ, 43 αποχές και 5 κατά.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy