Σενάρια επέκτασης των αδειών των εταιρειών υδρογονανθράκων σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εντός του χρονικού πλαισίου, το οποίο καθορίζεται από τη νομοθεσία (7 χρόνια), ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Για τον σκοπό αυτό κατέθεσε μάλιστα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και να οδηγηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος τις επόμενες εβδομάδες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την άδεια και/ή εργασίες που καθορίζονται στο εγκεκριμένο από τον Υπουργό ερευνητικό του πρόγραμμα, το Υπουργικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίσει την παράταση της αρχικής περιόδου έρευνας (διάρκειας τριών ετών) ή της περιόδου ανανέωσης (διάρκειας τεσσάρων ετών – δύο έτη ανά περίοδο ανανέωσης) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αποφασίσει να επιβάλει, και πέραν της συνολικής διάρκειας των επτά ετών, εφόσον ο αδειούχος υποβάλει αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα».

Αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργείο Ενέργειας, «λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες στις οποίες προβαίνουν οι αδειούχοι για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, περιλαμβανομένων και γεωτρήσεων, κρίνει επιβεβλημένη την τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών, ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η διακριτική ευχέρεια, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να παραχωρεί παράταση της περιόδου έρευνας στον εκάστοτε αδειούχο».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου