Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες: Αλλάζει ήπειρο η άτυπη πενταμερή;

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ê. Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò óå óõíÜíôçóç ìå ôïí íÝï çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò ê. Åñóßí ÔáôÜñ, óôçí ðáñïõóßá ôçò ÅéäéêÞò Áíôéðñïóþðïõ ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí óôçí Êýðñï êáò Åëßæáìðåè ÓðÝ÷áñ, Áåñïäñüìéï Ëåõêùóßáò Ôñßôç 3 Íïåìâñßïõ 2020.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Υπάρχει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί μέσα στην Άνοιξη ή και στην Ευρώπη η άτυπη διάσκεψη για το κυπριακό, μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΣΤΡΑ Πανίκος Παναγιώτου.

Όπως είπε, δεν γνωρίζουν ακόμα τι νέα μέτρα θα λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο της πανδημίας, λέγοντας ότι θα επιβάλει υποχρεωτική καραντίνα στους ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα από το εξωτερικό.

Σημείωσε ότι σε μια ευρύτερη σύσκεψη αρκετών ατόμων αυτό θα είναι δύσκολο σε σχέση με τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει η νέα κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, ευρεία ήταν η στήριξη στη βάση της λύσης του κυπριακού σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης: Σ.Α: Ευρεία στήριξη για λύση στη βάση ΔΔΟ – Δεν καθορίστηκε ημερομηνία για πενταμερή

Η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου από την ειδική αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, διήρκεσε λίγο περισσότερο από 1,5 ώρα, τόσο για τα θέματα της ειρηνευτικής δύναμης, όσο και για την αποστολή καλών υπηρεσιών, με αιχμή τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες και της Τζέιν Χολ Λουτ για σύγκληση άτυπης συνάντησης για το κυπριακό και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Πανίκος Παναγιώτου μετέδωσε ωστόσο ότι μερικοί εξέφρασαν ανησυχία για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ για λύση δυο κρατών. Για το συγκεκριμένο η κ. Σπέχαρ δεν θέλησε να το σχολιάσει, τονίζοντας ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από τις δυο πλευρές, αλλά όλα τα μέρη έχουν συμφωνήσει να προσέλθουν στην άτυπη συνάντηση για να τεθούν τα πράγματα στο τραπέζι, αφήνοντας να νοηθεί ότι η κάθε πλευρά μπορεί να θέσει οποιαδήποτε πρόταση στο τραπέζι.

Για το θέμα των Βαρωσίων τα μέλη του Σ.Α. κάλεσαν την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.