Αλλάζει ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

Σήμερα τελικές τοποθετήσεις στην Επιτροπή Υγείας

Στην τελική τοποθέτηση της αναμένεται να προχωρήσει σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας πριν οδηγηθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση του περί Αιμοδοσίας Νόμου στοχεύει να διαφοροποιηθεί η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας για να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο ρόλος του αναφορικά με την ασφάλεια και την επάρκεια του αίματος και των παραγώγων αυτού. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας παραμένει συμβουλευτικός, ενώ θα είναι αρμόδιο και για τον καθορισμό της πολιτικής που αφορά την αιμοδοσία, τις διαδικασίες που αφορούν την αιμοδοσία, την επεξεργασία, τη διανομή και τη διαχείριση του αίματος, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αιμοδοσίας και την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης. Επίσης, ανάμεσα στις αλλαγές που προωθούνται είναι ο ορισμός από το Υπουργείο Υγείας μόνο ενός προοσώπου ως μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας αντί δύο και το Εθνικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της άσκησης του συμβουλευτικού ρόλου να λαμβάνει υπόψιν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα· και να διασαφηνιστούν ορισμένες πρόνοιές του.

Ελένη Κωνσταντίνου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy