Παρά τις ενστάσεις, δεν άλλαξαν σημαντικά τα τέσσερα νομοσχέδια

Παρά τις ενστάσεις, δεν περιλαμβάνονται σοβαρές τροποποιήσεις στα τέσσερα νομοσχέδια που έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή και αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών φαρμακείων σε περιβάλλον ΓεΣΥ.

Παράλληλα, τα συγκεκριμένα νομοθετήματα οδηγούν και στο κλείσιμο των φαρμακείων που σήμερα λειτουργούν στα δημόσια νοσοκομεία και εξωτερικά ιατρεία.

Επίσης τα νομοθετήματα αυτά προτείνουν, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής συνταγής, το δικαίωμα του φαρμακοποιού να αντικαθιστά ένα άλλο αντίστοιχο φάρμακο, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι φθηνότερο, τη δημιουργία νοσοκομειακών φαρμακείων σε νοσηλευτήρια άνω των 30 κλινών και πέντε ειδικοτήτων.

Για τη λειτουργία των φαρμακείων, σύμφωνα με τα νομοθετήματα, είναι απαραίτητη η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ εισάγονται διατάξεις για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα.

Για τα τέσσερα νομοθετήματα είχαν ήδη υποβληθεί αρκετά υπομνήματα με αρκετές ενστάσεις από τους εμπλεκόμενους στον τομέα των φαρμάκων. Ωστόσο οι περισσότερες ενστάσεις από αυτές δεν ικανοποιούνται από τα τελικά κείμενα των νομοσχεδίων.

Να υπενθυμίσουμε πως από πλευράς των προμηθευτών φαρμάκων, η μεγαλύτερη αντίδραση αφορά στον τρόπο συνταγογράφησης των φαρμάκων από τους γιατρούς.

Οι οργανωμένοι ασθενείς από την πλευρά τους απέστειλαν στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τα σχόλιά τους σε μια πολυσέλιδη επιστολή καταγράφοντας και αυτοί με τη σειρά τους τις ενστάσεις, επισημάνσεις αλλά και εκφράζοντας έντονη ανησυχία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικαιούχοι ενδεχομένως να χάνουν το δικαίωμα στην πρόσβαση σε κατάλληλα για τους ίδιους φαρμακευτικά σκευάσματα.

Παράλληλα διαφωνούν με την πρόνοια που αφορά στον τρόπο συνταγογράφησης των φαρμάκων και δη στην υποχρέωση των φαρμακοποιών να προτείνουν το φθηνότερο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Αναλυτικότερα στο πρώτο νομοσχέδιο, που είναι «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Τροποποιητικός Νόμος του 2019», εισάγονται πολύ σημαντικές ρυθμίσεις όπως είναι η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής συνταγής και της διαδικασίας για την εκτέλεσή της μέσω του λογισμικού συστήματος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Πρόκειται δηλαδή για τον καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την ηλεκτρονική εκτέλεση των ιατρικών συνταγών από τους φαρμακοποιούς. Για τη διεκπεραίωση λοιπόν των διαδικασιών αυτών ο κάθε φαρμακοποιός θα είναι υποχρεωμένος να έχει εγκατεστημένο το λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ, στο οποίο θα καταχωρίζει όλες τις συνταγές που εκτελεί για τους δικαιούχους του συστήματος και αναλόγως θα αποζημιώνεται για τις υπηρεσίες του από τον ΟΑΥ.

Παράλληλα, σημαντική πρόνοια για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ είναι αυτή που αναφέρει ότι ο φαρμακοποιός θα μπορεί να προτείνει στον ασθενή διαφορετική θεραπεία (αντίστοιχη) από αυτήν που ο γιατρός αναγράφει στη συνταγή, μόνο όταν η θεραπεία (φάρμακο) αυτή είναι φθηνότερη.

Η πρόνοια φαίνεται ότι προκαλεί και τις περισσότερες αντιδράσεις, αφού βάσει αυτής εάν ο γιατρός έχει καταχωρίσει στην ηλεκτρονική του συνταγή σκεύασμα το οποίο στοιχίζει για παράδειγμα €5, και στον κατάλογο των αντίστοιχων φαρμάκων υπάρχουν άλλα δύο σκευάσματα τα οποία στοιχίζουν €7 και €3, ο φαρμακοποιός θα μπορεί να προτείνει στον ασθενή και να καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εκτέλεση της συνταγής του μόνο το φθηνότερο φάρμακο, δηλαδή εκείνο των €3. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής επιλέξει το ακριβότερο, τότε θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά στην τιμή (όπως προνοείται από το νόμο για το ΓεΣΥ).

Ακόμη, το τελευταίο νομοθέτημα που τιτλοφορείται «Οι περί Προδιαγραφών Ιδρύσεως και Λειτουργίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων Κανονισμοί του 2019», εισάγει διατάξεις για τις διαδικασίες αδειοδότησης νοσοκομειακών φαρμακείων, τη διάρθρωση και προδιαγραφές λειτουργίας, τις αρμοδιότητες καθώς και τη στελέχωσή τους.

Τα νοσοκομειακά φαρμακεία, όπως προνοείται στις δύο σχετικές προτάσεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, θα λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και θα προσφέρουν υπηρεσίες στο ίδιο το νοσηλευτήριο αλλά και στους εσωτερικούς ασθενείς. Από τα φαρμακεία αυτά θα εξυπηρετούνται οι ασθενείς και κατά την έκδοση του εξιτηρίου τους από το ιατρικό κέντρο, ενώ υπό προϋποθέσεις, οι οποίες επίσης καθορίζονται, θα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα νοσοκομειακά φαρμακεία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν και κάποιους εξωτερικούς ασθενείς.

Ελένη Κωνσταντίνου