Άμεση αντί-ΔΡΑΣΗ για τα ΔΡΑΣΕ

Του Απόστολου Σκουρουπάτη*


Οι προκηρύξεις του ΥΠΠΑΝ για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς, τόσο στα ΑΠΒ προγράµµατα του ΥΠΠΑΝ όσο και στα Προαιρετικά Ολοήµερα Σχολεία αλλά και στα σχολεία του συγχρηµατοδοτούµενου έργου «∆ράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+» (∆ΡΑ.Σ.Ε.+), είναι η σταγόνα που έχει ξεχειλίσει το ποτήρι. Η προκλητική στάση της κυβέρνησης Αναστασιάδη στο συγκεκριµένο θέµα χρήζει πλέον δυναµικής αντίδρασης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η σιωπή είναι πλέον ενοχή, ειδικά µετά από όλο αυτόν τον αγώνα που οι εργαζόµενοι εκπαιδευτικοί στα απογευµατινά και βραδινά προγράµµατα του ΥΠΠΑΝ, οι συντεχνίες τους και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν δώσει ενάντια στην αγορά υπηρεσιών στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις -και ειδικά η ΠΟΕ∆- δεν µπορούν να µένουν απαθείς ή να περιοριστούν σε ανακοινώσεις και επιστολές, τη στιγµή που χιλιάδες ώρες για διδασκαλία παιδιών µε µεταναστευτική βιογραφία θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς µε το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, µέσα από µια προσπάθεια να καλυφθούν εκπαιδευτικά κενά και πολιτικές, µε τον πιο φθηνό αλλά συνάµα και τον πιο εξευτελιστικό για τους εργαζόµενους τρόπο.

Πέραν από τις απαράδεκτες συνθήκες µέσα στις οποίες θα εργάζονται οι «χαµηλόµισθοι» και χωρίς δικαιώµατα εκπαιδευτικοί, η συγκεκριµένη µέθοδος εργοδότησης θα δηµιουργήσει και σοβαρά εκπαιδευτικά και διοικητικά προβλήµατα στο σχολικό χώρο, αφού εκατοντάδες εκπαιδευτικοί θα πηγαίνουν στο σχολείο µόνο για 3 σαραντάλεπτα την ηµέρα, να διδάσκουν συγκεκριµένες οµάδες µαθητών/ριών και να αποχωρούν, χωρίς να έχουν κάποια άλλη σχέση µε τη σχολική µονάδα ή/και ακόµη µε τους ίδιους τους µαθητές/ριες τους. Οι πολιτικές αυτές δηµιουργούν διοικητικά και οργανωτικά προβλήµατα και αγνοούν παντελώς το γεγονός ότι το κράτος έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναµικό, εξειδικεύοντας εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία παιδιών µε µεταναστευτική βιογραφία.

Η απάντηση και η δικαιολογία της κυβέρνησης ότι είναι υποχρεωµένο το κράτος να εφαρµόσει τη συγκεκριµένη µέθοδο εργοδότησης είναι µύθος, αφού ήδη δίνονται ετήσιες συµβάσεις εκπαιδευτικών για να καλύψουν το χρόνο των συντονιστών και των διευθυντών.


Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις οφείλουν να αντιδράσουν δυναµικά. Η Προοδευτική Κίνηση ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών από την πρώτη στιγµή που ανακοινώθηκαν οι συγκεκριµένες πολιτικές ζήτησε τη δυναµική αντίδραση της ΠΟΕ∆. Ακόµη και τον Μάη, όταν συζητήθηκε στο ∆.Σ. της ΠΟΕ∆ το θέµα έστω και µονόωρης στάσης εργασίας των µελών της για στήριξη του απεργιακού αγώνα των εκπαιδευτικών στα ΑΠΒ του ΥΠΠΑΝ και στα ΠΟΣ, η Προοδευτική ζήτησε την άµεση αντίδραση της ΠΟΕ∆ και για τα δύο σοβαρά θέµατα, πρόταση που δυστυχώς απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του ∆.Σ..

Η Προοδευτική Κίνηση ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών, µέσα σε αυτό το πλαίσιο καταθέτει ξανά τις προτάσεις της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΟΕ∆ για δυναµική αντίδραση, οι οποίες περιλαµβάνουν, πέραν των δυναµικών αντιδράσεων, απεργιακών µέτρων και κινητοποιήσεων, και τη µη ανάληψη καθηκόντων από τους διευθυντές και συντονιστές των ∆ΡΑΣΕ. Η σιωπή πλέον είναι ανοχή, η µη αντίδραση αποτελεί συµπόρευση µε τις πολιτικές των κυβερνώντων. Η Παιδεία είναι αγαθό και όχι προϊόν.

* Μέλος Κεντρικής Γραµµατείας Προοδευτικής Κίνησης ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών, Αντιπρόεδρος ΠΟΕ∆

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.