Απάντηση Οδ. Μιχαηλίδη-Ελ. Υπηρεσίας σε Υπ. Εσωτερικών: Ενδιαφέρον να μας κάνει μάθημα το ΥΠΕΣ

Άμεση απάντηση Ελεγκτικής στην ανακοίνωση του Υπ. Εσωτερικών με καυστικό σχόλιο Οδυσσέα

Άμεση ήταν η απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπ. Εσωτερικών και επιχειρούσε να δικαιολογήσει τα όσα εντοπίζονται στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην επένδυση της Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Στην απάντηση δεν απουσιάζουν οι αιχμές προς το Υπ. Εσωτερικών το οποίο «μέχρι σήμερα αρνείτο να απαντήσει στις επιστολές μας για το θέμα».
Την ίδια ώρα ο Οδυσσέας μιχαηλίδης σχολιάζοντας στο twitter, σχολιάζει την ανακοίνωση του ΥΠΕΣ αναφέροντας καυστικά: «Το ενδιαφέρον είναι που το Υπουργείο Εσωτερικών μας παραδίδει και μάθημα δεοντολογίας».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει στην ανακοίνωση της πως είναι άξιον απορίας πως γίνεται να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να ενημερώνεται η Διαχειριστική Επιτροπη (ΔΕΜ).

Η συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρεται στη συνέχεια, η εκμίσθωση συνιστά και τροποποίηση υφιστάμενης δημόσιας σύμβασης για την οποία έπρεπε να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία που αφορά σε τέτοιες τροποποιήσεις. «Αρμόδια όργανα για την έγκριση τέτοιας τροποποίησης είναι η ΔΕΜ και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων».

Το βασικότερο είναι πως ο χειρισμός που έγινε έβλαψε το δημόσιο συμφέρον τονίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Η εκμίσθωση κρατικής γης μέσα από την ανταγωνιστική διαδικασία, πέραν της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων, διασφαλίζει την εκμίσθωση στην καλύτερη δυνατή τιμή».

Η Ελ. Υπηρεσία επαναλαμβάνει ξεκάθαρα πως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης εταιρίας, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος».

 

Τι αναφέρει το ΥΠΕΣ για το φαγοπότι στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Αναφορικά με τα όσα ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας αναφέρει στην έκθεση του για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκμίσθωση κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην ιδιωτική Εταιρεία, με αρ. αίτησης ΑΔΧ 40/2017, το Υπουργείο Εσωτερικών ισχυρίζεται οτι ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν σύμφωνες με την υφιστάμενη Νομοθεσία.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία η διάθεση κρατικής γης διέπεται από το άρθρο 18 του Κεφαλαίου 224, (Νόμος Περί διακατοχής εγγραφής και εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας) και τον Κανονισμό 8 (1) και (2) που προνοούν με σαφήνεια τη διάθεση κρατικής γης για τουριστικούς σκοπούς, δίνοντας την εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τις εισηγήσεις όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Νομικής Υπηρεσίας η οποία και ενέκρινε το περιεχόμενο της σύμβασης μίσθωσης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αιτήτρια Εταιρεία, η οποία είναι και η διαχειρίστρια της Μαρίνας της Αγίας Νάπας, αιτήθηκε την μίσθωση του τεμαχίου με αρ. 483 έκτασης 3,093 τ.μ. το οποίο εισέρχεται σαν σφήνα στο χώρο υλοποίησης του έργου, με σκοπό την αξιοποίηση του για τη δημιουργία μιας πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά άρτιας και ενιαίας ανάπτυξης στην περιοχή με απρόσκοπτη και αδιάκοπη πρόσβαση στην παραλία, πρόνοιες που προνοούνται στους σχετικούς Κανονισμούς.

Το υπό αναφορά τεμάχιο δεν θα μπορούσε να περιληφθεί στην αρχική διαδικασία μίσθωσης/αδειοδότησης της ανάπτυξης της Μαρίνας αφού ήταν δεσμευμένο με άλλη μίσθωση η οποία τερματίστηκε μεταγενέστερα.

Η δε αναφορά του Γενικού Ελεγκτή ότι «αποτελεί μη αποδεκτή πρακτική ένας ιδιώτης να εντοπίζει κρατική γη και χωρίς να τηρείται οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εξασφαλίζει την εκμίσθωση της» συγκρούεται με τις ξεκάθαρες πρόνοιες του Κανονισμού 8 εδάφια (1) και (2) τα οποία δίνουν τη σχετική εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ως εκ τούτου, αντί ο Γενικός Ελεγκτής να ερμηνεύει κατά το δοκούν τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και να αφήνει υπονοούμενα για πιθανή εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην όλη διαδικασία, θα ήταν δεοντολογικά ορθότερο, να καταθέσει τη διαφωνία του για το τι οι Κανονισμοί διαλαμβάνουν και να εισηγηθεί την τροποποίηση τους.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.