Αμετακίνητη η κυβέρνηση στο θέμα των ενοικίων

ÅìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá êáé åðé÷åéñÞóåéò ðáñáìÝíïõí êëåéóôÜ ùò ìÝóï ãéá ôçí áðïöõãÞ äéÜäïóçò ôïõ êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Η κυβέρνηση απέρριψε για άλλη μια φορά χθες την πρόταση του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για συνολική επίλυση του προβλήματος των ενοικίων με τη συνδρομή του κράτους, επιμένοντας στο δικό της σχέδιο το οποίο παραπέμπει το θέμα στην εθελοντική βούληση των ιδιοκτητών.

Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, στην οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν για άλλη μια φορά πίεση προς την κυβέρνηση, με στόχο τη συνολική επίλυση του προβλήματος, το οποίο ταλαιπωρεί χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έντονη πίεση ασκήθηκε επίσης από τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση επιμείνει στο δικό της σχέδιο, «θα κλάψουμε επί ερειπίων», αφού πολλές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο κλείσιμο. Υπέδειξε εξάλλου ότι το μέτρο της παραχώρησης φορολογικών ελαφρύνσεων προς τους ιδιοκτήτες με σκοπό την εθελοντική μείωση των ενοικίων, δεν έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ακόμη, επεσήμανε ότι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές ή/και υπολειτουργούν εδώ και ένα χρόνο, λόγω των διαταγμάτων του κορονοϊού.

Παρά ταύτα, το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε την πρόταση του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, επιμένοντας στην παραχώρηση «πίστωσης φόρου» και απαλλαγή από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, σε ιδιοκτήτες οι οποίοι ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπου η λειτουργία τους έχει ανασταλεί βάσει του διατάγματος του Υπουργού Υγείας) ως κίνητρο για να προβούν σε «εθελοντική μείωση του ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών μηνών». Μάλιστα, στα δύο νομοσχέδια τα οποία κατατέθηκαν από την κυβέρνηση αναφέρεται ρητά ότι «η πίστωση φόρου που παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, που δεν υπερβαίνει το 50% και δεν είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου».

Σημειώνεται ότι τα δύο νομοσχέδια καλύπτουν ελάχιστες περιπτώσεις και δεν αναμένεται να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, το Υπουργείο Οικονομικών παραδέχεται σε έκθεσή του η οποία κατατέθηκε στη Βουλή ότι «η δημοσιονομική επίπτωση θα είναι αμελητέα, λόγω της μικρής διάρκειας του μέτρου». Σημειώνεται επίσης ότι παρά το αίτημα των κομμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταθέσει στοιχεία στη Βουλή σχετικά με τον αριθμό των ιδιοκτητών, οι οποίοι αξιοποίησαν τα φορολογικά κίνητρα και προχώρησαν σε μειώσεις ενοικίων.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, τα δύο νομοσχέδια αναμένεται να οδηγηθούν σύντομα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.