Αναµένουµε να δούµε το όραµα στην πράξη

Της Σωτηρούλας Χαραλάμπους*

Την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, ο νέος Υπουργός Εργασίας είχε την πρώτη του συνάντηση µε την Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, όπου παρουσίασε το όραµα και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας. Ανέφερε ότι το όραµά του επικεντρώνεται σε δυο πυλώνες: συνοχή της κοινωνίας, ανάπτυξη της οικονοµίας. Καθορίζοντας τις προτεραιότητές του, ο κ. Παναγιώτου έθεσε 5 προτεραιότητες: διασφάλιση εργατικής ειρήνης, ρύθµιση εργασιακού περιβάλλοντος, διασφάλιση δίκαιων και ικανοποιητικών απολαβών, ασφάλεια και υγεία, αξιοπρέπεια στην εργασία.

Επειδή οι επικεφαλίδες µένουν επικεφαλίδες αν δεν τους δοθεί το αναγκαίο περιεχόµενο και επειδή τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο η επίτευξη της ανάπτυξης δεν οδήγησε αυτόµατα και στη συνοχή της κοινωνίας, έχει τεράστια σηµασία να δούµε το περιεχόµενο.

Να ξεκινήσουµε από κάποιες παραδοχές. Εκείνοι που πλήρωσαν το κόστος της κρίσης είναι οι εργαζόµενοι και οι ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Τα εισοδήµατα του κεφαλαίου έχουν αυξηθεί κατά 41% τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ τα εισοδήµατα των εργαζόµενων, σε µια περίοδο όπου είχαµε (από το 2015 και µετά) υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, αυξήθηκαν µόλις κατά 6%. Με λίγα λόγια, η Κύπρος έγινε µια χώρα µε πιο µεγάλες και βαθιές κοινωνικές ανισότητες και όχι µια πιο συνεκτική χώρα.

Για να µη µείνουν κενού περιεχοµένου οι έννοιες της εργασιακής ειρήνης, της εργασίας µε αξιοπρέπεια, της κοινωνικής συνοχής και όλα όσα εξήγγειλε ως στόχους της νέας κυβέρνησης ο Υπουργός Εργασίας, χρειάζονται συγκεκριµένες αποφάσεις που να οδηγούν σε µια ελάχιστη κοινωνική ισορροπία, σε επαναρύθµιση της εργασίας, σε επαναφορά των ρυθµισµένων µε συλλογικές συµβάσεις όρων απασχόλησης.

Και για να γίνουµε συγκεκριµένοι:

Στο θέµα της ΑΤΑ χρειάζεται άµεσα να αναλάβει δράση ο νέος Υπουργός Εργασίας και να υποβάλει πρόταση απόδοσης της ΑΤΑ, µε βάση τη φιλοσοφία της όπως προβλέπεται στην µεταβατική συµφωνία.

Στο ζήτηµα της στρατηγικής απασχόλησης εργαζοµένων από τρίτες χώρες να «παγώσει» την εξέταση αιτήσεων µε τη νέα στρατηγική. Να µας καλέσει σε διάλογο, µε στόχο ρυθµίσεις που δεν θα υπονοµεύουν τις συλλογικές συµβάσεις και δεν θα µετατρέπουν τους ξένους εργαζόµενους σε µηχανισµό φτηνής εργασίας. Θυµίζουµε ότι το εν λόγω διάταγµα εκδόθηκε λίγες µέρες πριν τις προεδρικές εκλογές χωρίς καµία διαβούλευση µε τις συντεχνίες και είναι κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα των εργοδοτών.

Να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο διάταγµα για τον κατώτατο µισθό, µε στόχο να καταστεί ουσιαστικό πλαίσιο κατοχύρωσης ελάχιστων δικαιωµάτων για τους συνδικαλιστικά απροστάτευτους εργαζόµενους. Να προχωρήσει σε διορθώσεις στο διάταγµα, µε πρώτο ζήτηµα την ωριαία απόδοση του κατώτατου µισθού και την προσθήκη ρυθµίσεων που να διασφαλίζουν βασικά εργασιακά δικαιώµατα στους εργαζόµενους που αυτό καλύπτει. ∆ηλαδή ωράριο, υπερωριακή αποζηµίωση, ρυθµισµένες αργίες, ΑΤΑ, 13ο µισθό. Η παραποµπή της όποιας συζήτησης σε ένα χρόνο αφήνει πεδίο ανοικτό για συνέχιση της υπερεκµετάλλευσης ενός κοµµατιού εργαζοµένων, κυρίως νέων.

Προτεραιότητα, συνυφασµένη και µε την ευρωπαϊκή Οδηγία για τον κατώτατο µισθό, είναι και η εκπόνηση από το Υπουργείο Εργασίας ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ενεργειών που θα οδηγούν στη διεύρυνση της κάλυψης των εργαζοµένων µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Εργασίας χρειάζεται να προχωρήσει σε ρυθµίσεις, ώστε οι βασικοί όροι των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων να εφαρµόζονται από όλους τους εργοδότες του κλάδου. Είναι το µόνο αποτελεσµατικό µέτρο για να σταµατήσει η διάβρωση της εµβέλειας των Συλλογικών Συµβάσεων, να περιοριστεί η υποτίµηση της εργασίας και ο αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων. Είναι ο µόνος µηχανισµός για επίτευξη των στόχων για διασφάλιση δίκαιων, ικανοποιητικών απολαβών και αξιοπρέπειας στην εργασία.

Στον τοµέα της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος, σηµειώνουµε την αναφορά του υπουργού σε αναλογιστική µελέτη για το πέναλτι του 12%. Το θέµα αυτό χρειάζεται να τεθεί ως προτεραιότητα και να κληθούν εργοδότες, συντεχνίες, αυτοτελώς εργαζόμενοι, δηλαδή όσοι συµµετέχουν στο ΤΚΑ, σε διάλογο µε στόχο ισορροπηµένες λύσεις, µε κεντρικό άξονα ότι δεν µπορεί να τιµωρούνται οι εισφορείς όταν µετά από πολλά χρόνια δουλειάς και εισφορών ασκούν το δικαίωµά τους να πάρουν σύνταξη στο 63ο έτος.

Οι εκλογές τελείωσαν. Τα προβλήµατα των εργαζοµένων παραµένουν και αυξάνονται από την ακρίβεια και την αύξηση των επιτοκίων. Αναµένουµε δράσεις και έργα. Εδώ είναι που θα κριθεί η νέα κυβέρνηση. Από το περιεχόµενο που θα δώσει στα όσα η ίδια διακηρύττει. Αναµένουµε λοιπόν.

* Γενική Γραµµατέας ΠΕΟ

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy