Ανάδειξη του θέματος της εταιρικής φορολογίας

Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία τα τελευταία χρόνια διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμη δεν έχει έρθει η στιγμή που οι αντιπαραθέσεις θα γίνουν πιο έντονες -αυτό αποτελεί απλά θέμα χρόνου- αφορά στο θέμα της εταιρικής φορολογίας.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης, κάτι το οποίο ξεκαθαρίζεται μέσα και από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ότι τα θέματα εσωτερικής οικονομικής πολιτικής, ως εκ τούτου και η εταιρική φορολογία, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κάθε κράτους – μέλους. Αυτό φαίνεται, και είναι εντελώς λογικό, αλλά η πραγματικότητα στην Ένωση διαφέρει σε τεράστιο βαθμό και ήδη έχουν αρχίσει κάποιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, κυρίως ανάμεσα στα βόρεια κράτη της Ένωσης, για αλλαγή αυτής της πολιτικής.

Δεδομένου ότι η Ένωση είναι μια κυρίως οικονομική ένωση, ας μην ξεχνάμε και την πρότερα της ονομασία (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα – ΕΟΚ), καθώς και η Ευρωζώνη, με 19 συνολικά χώρες να έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το κοινό τους νόμισμα, ήταν απλά θέμα χρόνου για την ανάδειξη του θέματος της εταιρικής φορολογίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ένωση είναι ότι ο φορολογικός συντελεστής στις διάφορες χώρες της Ένωσης διαφέρει σε τεράστιο βαθμό από τη μια χώρα στην άλλη. Σίγουρα αυτό είναι θεμιτό λόγω του ότι η κάθε χώρα διατηρεί την ανεξαρτησία της και μπορεί να καθορίσει τη δική της οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Από την άλλη, δεδομένου ότι οι 27 χώρες της Ένωσης εργάζονται μέσα σε ένα κοινό περιβάλλον, οι χώρες με υψηλότερο συντελεστή σίγουρα θα έθεταν το θέμα. Ένα θέμα το οποίο θα έχει μακρά διάρκεια, και πέραν της πολιτικής διαπραγμάτευσης, ίσως και επιβολής ορίων, πιθανόν να υπάρξουν και νομικές επιπτώσεις, αφού κάποια κράτη – μέλη ίσως προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αμφισβητώντας τη νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Η Ουγγαρία με 9% αποτελεί τη χώρα με τον χαμηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή, με τη Βουλγαρία να έχει τον δεύτερο χαμηλότερο με 10% και τις Κύπρο και Ιρλανδία να είναι στην τρίτη θέση με 12,5% Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η διαφορά αυτή είναι σχετικά μικρή, αν και 3,5 μονάδες αποτελούν περίπου μια διαφορά του 38,9%. Από την άλλη, η Μάλτα με 35%, η Γερμανία με 30% και η Γαλλία με 26% είναι μακράν οι χώρες με την υψηλότερη Εταιρική Φορολογία. Και στις δύο περιπτώσεις, η απόκλιση από τον μέσο όρο της Ένωσης, ο οποίος είναι 20,7%, και της Ευρωζώνης που είναι 22,7%, είναι τεράστια, οδηγώντας αναπόφευκτα σε προβλήματα ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης. Όλα αυτά δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να μην αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικής ανάλυσης αλλά και προετοιμασίας από τα κράτη τα οποία έχουν χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή, ανάμεσά τους και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Χώρες όπως είναι οι Κύπρος, ο χαμηλός εταιρικός φορολογικός συντελεστής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση Άμεσων Εξωτερικών Επενδύσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο για την Κύπρο, η οποία δεν έχει βαριά βιομηχανία, αλλά ούτε και σημαντική προσφορά του Πρωτογενή Τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Επίσης, αυτό δίδει την ευκαιρία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση σημαντικών εταιρειών, οι οποίες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Όλα αυτά είναι όντως σημαντικά, αλλά μόνο ως το σημείο το οποίο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος της μακροχρόνιας και αειφόρου ανάπτυξης, την οποία δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κατανοήσουμε, πόσω μάλλον να αναπτύξουμε.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Ένωση δείχνουν ότι έχουν αρχίσει οι ζυμώσεις για την αναθεώρηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, παρόλο που αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι πολιτικές πιέσεις από χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και από τις πλούσιες σκανδιναβικές χώρες θα είναι έντονες για τον καθορισμό, σε πρώτη φάση, κατώτατου φορολογικού συντελεστή, και σε μελλοντικό χρόνο στην καθιέρωση ενιαίου συντελεστή για όλες τις χώρες (Flat Rate). Η Κύπρος θα πρέπει άμεσα να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες αλλαγές, ακόμα και για δικαστικές διαμάχες. Ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός μας μόνο εάν καταφέρουμε να αναθεωρήσουμε το οικονομικό μας μοντέλο. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούμε μπροστά σε σημαντικά προβλήματα, τα οποία δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Το θετικό είναι ότι υπάρχει στην Κύπρο ένα τεράστιο αποθεματικό όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να στηριχθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες προκλήσεις και αλλαγές στον τομέα του εταιρικού φορολογικού συντελεστή.

Του Δρος Αμβρόσιος Προδρόμου*

*Ακαδημαϊκός – Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων

[email protected]

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.