Ανάγκη για επέκταση του τερματισμού της αναλογιστικής μείωσης του 12% και στις συντάξεις του ΤΚΑ

Συζήτηση των κυβερνητικών νομοσχέδιων είχε σήμερα ενώπιον της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Κατά την σημερινή συνεδρία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά σχέδια των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα την πρόταση της κυβέρνησης για τερματισμό της αναλογιστικής μείωσης του 12% για όσους επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και νοουμένου ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Το ΑΚΕΛ με δηλώσεις του Βουλευτή Πάφου Ανδρέα Φακοντή τοποθετείται για το θέμα αυτό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ανδρέα Φακοντή:

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια τα οποία συζητήθηκαν σήμερα ενώπιον της Κ.Ε. Οικονομικών αφορούν τα επαγγελματικά σχέδια των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα την πρόταση της κυβέρνησης για τερματισμό της αναλογιστικής μείωσης του 12% για όσους επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και νοουμένου ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Ως ΑΚΕΛ ζητήσαμε επέκταση του τερματισμού της αναλογιστικής μείωσης του 12% και στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει εγγράψει εδώ και καιρό σχετικό αυτεπάγγελτο θέμα στην Κ.Ε. Εργασίας. Σήμερα η Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση των σχετικών αναλογιστικών μελετών γι΄ αυτό και εντός των επόμενων μηνών θα επανέλθουμε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος.

Επίσης, για εμάς πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της αναπλήρωσης των αφυπηρετησάντων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με μόνιμο προσωπικό και όχι με τη μέθοδο της μίσθωσης υπηρεσιών.

Το ΑΚΕΛ διαφώνησε με την περίληψη στο νομοσχέδιο συγκεκριμένης πρόνοιας η οποία αφορά στην τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων (ΑΤΑ), καθώς πρόκειται για μεταβατική συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, η οποία λήγει τέλος του 2020 και περιλαμβάνεται ήδη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο.

Ως ΑΚΕΛ θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για τερματισμό της αναλογιστικής μείωσης του 12% τουλάχιστον και στις χαμηλές συντάξεις του ΤΚΑ, καθώς και για πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν με βάσει να εν λόγω νομοσχέδια, με μόνιμο προσωπικό.