Η Βουλή κύρωσε σήμερα τη Συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας-Ρωσικής Ομοσπονδίας για αμοιβαία αναγνώριση της εκπαίδευσης των προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών των δύο κρατών.