Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

(Β) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση),

(Γ) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση),

(Δ) Προαγωγές Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

(Ε) Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ,

(ΣΤ) Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μας έχεις Like στο Facebook ;