Ανακριβείς αναφορές του δήμου Λεμεσού για το «Λάμπουσα»

Με προχειρότητα επιχειρείται να δικαιολογηθεί η εγκατάλειψη του ιστορικού σκάφουςΜε μια πρόχειρη ανακοίνωση η οποία χαρακτηρίζεται από ανακρίβειες και αβάσιμες αναφορές, επιχείρησε ο Δήμος Λεμεσού να «ξεκαθαρίσει» τη θέση του και να δώσει κάποιες αναγκαίες εξηγήσεις στα όσα αναφέραμε στο ρεπορτάζ της περασμένης Κυριακής το οποίο αφορούσε το σκάφος «Λάμπουσα».

Ένα ιστορικό σκάφος το οποίο αποκτήθηκε επί δημαρχίας Δημήτρη Κοντίδη, αποκαταστάθηκε ριζικά επί δημαρχίας Ανδρέα Χρίστου (με δωρεές και ευρωπαϊκά κονδύλια) και ενώ για σειρά ετών αποτελούσε, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα επισκέψιμο πλωτό μουσείο σε ειδική αποβάθρα του μόλου, την τελευταία διετία έχει εγκαταλειφθεί και κινδυνεύει να βουλιάξει σε μια γωνιά του παλιού λιμανιού.

Στην ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει τα ακόλουθα: «Περί το 2012, και ενώ το σκάφος βρισκόταν στο καρνάγιο Λεμεσού (εκτός της θάλασσας), ο δήμος μετά από προσφορές είχε προβεί σε εργασίες γενικής συντήρησης του σκάφους. Η κατάσταση του σκάφους μετά την επισκευή που πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο ήταν πολύ καλή.

Μετά την καθέλκυσή του, για την περίοδο 2013 μέχρι 2019, ο δήμος με ετήσια συμβόλαια ανέθετε σε ανάδοχο τη φροντίδα, συντήρηση και επιτήρηση του σκάφους. Παρ’ όλο που από το 2013 δεν έχει γίνει ανέλκυση του σκάφους για επιθεώρηση και συντήρηση, ο δήμος δαπάνησε για τη φύλαξη και φροντίδα του σκάφους ποσό που υπερβαίνει τις €120.000. Ειδικότερα κατά το 2016, δαπανήθηκαν πέραν των €50.000 μεταξύ άλλων και για ουσιώδεις εργασίες στο σκάφος, όπως η κάλυψη του καταστρώματος με μονωτικό υλικό. Πρόσφατα ο δήμος σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού αποφάσισε να προωθήσει τη συντήρηση και μετατροπή του σκάφους σε πλωτό μουσείο.

Προς το σκοπό αυτό είχε ανατεθεί σε προσοντούχο ναυπηγό/ναυτομηχανικό η επιθεώρηση του σκάφους. Μετά από την αρχική επιθεώρηση και αφού διαπιστώθηκαν εκτεταμένα προβλήματα, ακολούθησε διερεύνηση των αιτιών και ο πιο πάνω Σύμβουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κύρια αιτία της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το σκάφος ήταν η χωρίς την αναγκαία μελέτη ή/και προεργασία κάλυψη του καταστρώματος με μονωτικό υλικό που έγινε το 2016.

Στο παρόν στάδιο ολοκληρώνεται η μελέτη για αποκατάσταση/συντήρηση του σκάφους και προωθείται η ετοιμασία εγγράφων προσφορών, ώστε να γίνει προσπάθεια ανέλκυσης και συντήρησης του σκάφους». Θεωρώντας ότι όχι μόνο δεν απαντά επί της ουσίας με αυτή του την ανακοίνωση ο δήμος, αλλά επιχειρεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και δεδομένου ότι είχαμε ασχοληθεί επανειλημμένα με το «Λάμπουσα» από τον καιρό της απόκτησής του από το δήμο και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την πλήρη αποκατάστασή του, την τοποθέτησή του επί του μόλου και τη συστηματική συντήρησή του, θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η συντήρηση και επιτήρηση ξύλινων σκαφών ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους και της ηλικίας του «Λάμπουσα», απαιτεί σημαντικές δαπάνες.

Ως εκ τούτου θεωρούμε αχρείαστη και άνευ ουσίας την αναφορά σε δαπάνες που έγιναν από το 2012 (οπότε ο δήμος απέκτησε το σκάφος) μέχρι και το 2016. Ερωτηματικά δημιουργούνται από το γεγονός ότι στην ανακοίνωσή του ο δήμος αποφεύγει επιμελώς να αναφέρει ότι με τις εργασίες που έγιναν και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αποκατάστασή του, το σκάφος απέκτησε νέα, επισκευασμένη μηχανή, όλο τον απαιτούμενο ναυτικό εξοπλισμό, μπορούσε να κινηθεί μόνο του, είχε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας από τις αρμόδιες Αρχές και λειτουργούσε μέχρι το 2017 ως πλωτό μουσείο αλιείας και ελκυστικό έκθεμα στην παραλία. Να σημειωθεί ότι όλες οι εργασίες στο σκάφος έγιναν από έμπειρους καραβομαραγκούς της Λεμεσού, υπό την επίβλεψη ναυτομηχανικών και καπετάνιων με εμπειρία και πολυετή υπηρεσία στα ξύλινα σκάφη. Το ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, από το 2013 δεν έγινε ανέλκυση του «Λάμπουσα», αποτελεί ανακρίβεια αφού, σύμφωνα με δικές μας διασταυρωμένες πληροφορίες, το σκάφος βγήκε το 2015 σε δεξαμενή ναυπηγείου στο νέο λιμάνι για επιθεώρηση και συντήρηση και μάλιστα η ανέλκυση και η καθέλκυσή του έγινε δωρεάν, ως προσφορά του ναυπηγείου προς την πόλη (σχετικές και οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε σήμερα). Το ίδιο ισχύει και για την αναφορά σε κάλυψη του καταστρώματος με μονωτικό υλικό, αφού, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το 2014 έγινε πλήρης αντικατάσταση του ξύλινου καταστρώματος το οποίο βάφτηκε με δύο χέρια μπογιάς για προστασία του ξύλου από τον ήλιο και την υγρασία όπως γίνεται σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αρχές του 2018 έγινε επιθεώρηση του σκάφους από αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, έγιναν συμπληρωματικές εργασίες και βελτιώσεις και το σκάφος πήρε πιστοποιητικό καταλληλόλητας στη βάση του οποίου και ασφαλίστηκε ως είθισται.