Φασούλα: Θα γίνεται διαχείριση 250.000 τόνων στερεών αποβλήτων ετησίωςΑνακύκλωση στον σκυβαλότοπο Φασούλας

Ένας χώρος που για δεκαετίες αποτελούσε έναν από τους πολλούς ανεξέλεγκτους σκυβαλότοπους που λειτουργούσαν περιφερειακά της Λεμεσού, προκαλώντας συνεχώς προβλήματα αλλά και γινόταν συχνά πρόξενος πυρκαγιών, έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και λειτουργεί πλέον ως μια πρωτοποριακή Μονάδα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.

Ο χώρος, που βρίσκεται στην περιοχή της Φασούλας και η αξιοποίησή του αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας RESOURCE RECOVERY CYPRUS σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, εγκαινιάστηκε την περασμένη Παρασκευή από τον Υπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή και θεωρείται ότι θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του πολύ σοβαρού προβλήματος που παρατηρείται στη μείζονα Λεμεσό και αφορά τη διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή κατασκευές κτιρίων.

Ήδη, εκατοντάδες τόνοι τέτοιων αποβλήτων μεταφέρονται καθημερινά στη μονάδα, τα οποία διαλέγονται, επεξεργάζονται και ανακυκλώνονται μέσω των ειδικών μηχανημάτων. Η μονάδα, που καλύπτει έκταση δεκατριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται υλικά της τάξης των 250.000 τόνων ετησίως. Με βάση την παραγωγική διαδικασία, τα προς επεξεργασία στερεά απόβλητα μεταφέρονται στον χώρο της μονάδας μόνο από αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς. Κατά την παραλαβή διενεργείται οπτικός έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό ενώ τηρείται αρχείο με όλα τα στοιχεία κάθε παραλαβής για σκοπούς ελέγχου.

Ο υλικός στόχος της διαλογής αυτής, όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της RRC, Σαββίνος Λοφίτης, είναι τα αδρανή υλικά καθώς και το ξύλο να τοποθετούνται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέχρι να τύχουν επεξεργασίας. Από τη διαλογή επίσης, προκύπτουν υλικά που δεν μπορεί να επεξεργαστεί η μονάδα  (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα κ.ά.) τα οποία απομακρύνονται σε άλλες αδειοδοτημένες μονάδες.

Τα υλικά ανάλογα με το είδος τους ακολουθούν τις κατάλληλες διαδικασίες (διαλογή, θραύση, κοσκίνισμα και άλλα) και αποθηκεύονται σε σωρούς ανά κατηγορία ανακυκλώσιμου υλικού (υλικό γενικών επιχωματώσεων, άμμος για επιχώσεις αγωγών, φυτόχωμα) και στη συνέχεια κάθε σωρός ελέγχεται από διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία και αφού εξασφαλιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, διατίθενται στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο της Μονάδας έχουν φυτευτεί 700 δενδρύλλια και στόχος  είναι να φυτευτούν συνολικά 20.000 ενώ μελετάται και η κατασκευή παιδότοπου, πάρκου περιβάλλοντος για επισκέψεις παιδιών από σχολεία και χώροι για αθλοπαιδιές.

Χρήστος Χαραλάμπους