Ανάλυση: Πώς επηρεάστηκε ο κάθε τομέας της οικονομίας από την κρίση του κορονοϊού

50% των προβληματικών δανείων αφορούν τις κατασκευές και το εμπόριο

Το 50% των προβληματικών δανείων στις επιχειρήσεις αφορούν τις κατασκευές και το εμπόριο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, μετά τη λήξη του μορατόριουμ στις δόσεις άρχισαν να αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της κρίσης. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο το σύνολο των δανείων στις τράπεζες, το οποίο αφορά τις εγχώριες εργασίες, μειώθηκε κατά 249,2 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της πιο σκληρής γραμμής την οποία εφάρμοσαν οι τράπεζες στην παραχώρηση νέων χορηγήσεων. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 18,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Σημειώνεται μάλιστα ότι τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 61,1 εκατ. ευρώ, στοιχείο το οποίο δείχνει ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σύντομα, θα έρθει νέο κύμα ΜΕΔ.

Στις επιχειρήσεις τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 167,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Παρά ταύτα, σημειώθηκε παράλληλα αύξηση των ΜΕΔ κατά 42,1 εκατ. ευρώ, αλλά και των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά 20,1 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση στους βασικούς τομείς της οικονομίας είναι η ακόλουθη:

Κατασκευές: Υπάρχουν δάνεια ύψους 1,79 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 545,4 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (ποσοστό 30,5%). Το πρώτο τρίμηνο μετά τη λήξη του μορατόριουμ προέκυψαν νέα ΜΕΔ ύψους 3,4 εκατ. ευρώ.

Εμπόριο: Υπάρχουν δάνεια ύψους 2,6 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 502,4 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (ποσοστό 19,4%). Το πρώτο τρίμηνο προέκυψαν νέα ΜΕΔ ύψους 9,1 εκατ. ευρώ.

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: Υπάρχουν δάνεια ύψους 2,12 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 343,5 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (ποσοστό 16,2%). Το πρώτο τρίμηνο προέκυψαν νέα ΜΕΔ ύψους 18,3 εκατ. ευρώ.

Μεταφορά και αποθήκευση: Υπάρχουν δάνεια 1,39 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 207,7 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (14,9%). Το πρώτο τρίμηνο προέκυψαν νέα ΜΕΔ ύψους 10,2 εκατ. ευρώ.

Βιομηχανία: Υπάρχουν δάνεια 2,67 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 148,5 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (5,6%). Το πρώτο τρίμηνο τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 3,8 εκατ. ευρώ.

Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης: Υπάρχουν δάνεια 2,37 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 136,2 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (5,7%). Το πρώτο τρίμηνο τα ΜΕΔ αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατ. ευρώ.

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: Υπάρχουν δάνεια 483,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 104,8 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (21,7%). Το πρώτο τρίμηνο τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ.

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία: Υπάρχουν δάνεια 136,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47,7 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (35%). Το πρώτο τρίμηνο τα ΜΕΔ αυξήθηκαν κατά 683 χιλ. ευρώ.

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών: Υπάρχουν δάνεια 121,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 38 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (31,3%). Το πρώτο τρίμηνο τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ.

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες: Υπάρχουν δάνεια 159,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36,1 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (22,7%). Το πρώτο τρίμηνο τα ΜΕΔ αυξήθηκαν κατά 731 χιλ. ευρώ.

Εκπαίδευση: Υπάρχουν δάνεια 145,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,5 εκατ. ευρώ είναι ΜΕΔ (14,1%). Το πρώτο τρίμηνο τα ΜΕΔ αυξήθηκαν κατά 199 χιλ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.