Οι επιπτώσεις των καταιγίδων σκόνης στην Υγεία, η χρονική και γεωγραφική διακύμανσή τους, τα μετεωρολογικά μοντέλα πρόγνωσης και οι αντιλήψεις και οι πρακτικές τοπικών οργανισμών σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου για τις επιδράσεις στην υγεία, έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσαν σήμερα οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των Ιατρικών Υπηρεσιών, η ημερίδα αφορούσε ειδικότερα τις καταιγίδες σκόνης που επηρεάζουν την Κύπρο και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και σκοπό είχε ενημέρωση και την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, για τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω από τις καταιγίδες σκόνης.

Κατά την επιστημονική αυτή συνάντηση, οι επαγγελματίες υγείας ενημερώθηκαν για τις ενέργειες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ, και πώς γίνεται προσαρμογή στο φαινόμενο καταιγίδων σκόνης της ερήμου μέσω στρατηγικών μείωσης της έκθεσης.

Σύμφωνα με τις Ιατρικές Υπηρεσίες «η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, επηρεάζεται από τις μεγαλύτερες σε έκταση ερήμους του πλανήτη, εκείνες της Σαχάρας, της Συρίας και της Αραβικής Χερσονήσου», σημειώνοντας ότι «ως αποτέλεσμα, η Κύπρος να επηρεάζεται συχνά από το φαινόμενο των καταιγίδων σκόνης, κατά την διάρκεια των οποίων οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων (ΑΣ10) να αυξάνονται σημαντικά, ώστε να ξεπερνούν συχνά το ημερήσιο όριο των 50μg/m3 που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας».

«Οι καταιγίδες σκόνης είναι ένα φυσικό και απρόβλεπτο φαινόμενο το οποίο δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί», αναφέρουν οι Ιατρικές Υπηρεσίες.