Ανανέωση συνεργασίας Τράπεζας Κύπρου – ΕΤΕπ – Κυβέρνησης για δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους €100 εκ.

H Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Κυπριακή Δημοκρατία για €100 εκ.

Σε ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρεται ότι το ποσό του δανείου ξεκινά από €150,000 μέχρι και €5 εκ. και παραχωρείται με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους με διάρκεια από 12 έως 144 μήνες.

Το δάνειο, προστίθεται απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες εταιρείες πελάτες της Τράπεζας Κύπρου και επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν προσωπικό μέχρι 3,000 άτομα.

Με το σχέδιο, αναφέρεται, «χρηματοδοτούνται επενδύσεις και έξοδα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω δραστηριοτήτων όπως είναι η αγορά, η ανακαίνιση, η επέκταση περιουσιακών στοιχείων για ιδία χρήση, η αγορά εξοπλισμού και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης».