Σωρεία παρατυπιών, καθυστερήσεων, αντικανονικών πληρωμών, μη συμμόρφωση, έλλειψη ανταπόκρισης και πολλά άλλα καταγράφει η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ειδική αναφορά για την περίπτωση της πυρκαγιάς στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη καταγράφεται οι για μήνες έλλειψη ανταπόκρισης του ΥΠΕΞ στην προώθηση εγγράφων στην Ελεγκτική Υπηρεσία κατά τη διερεύνηση του συμβάντος.

Για μήνες δεν απαντούσε το Υπουργείο Εξωτερικών στο αίτημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για αποστολή στοιχείων και εγγράφων για τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη.

Στις 10.4.2018 ξέσπασε πυρκαγιά στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, στο οποίο συστεγάζονταν το Γενικό Προξενείο, το Εμπορικό Κέντρο, το Γραφείο Τύπου και το Γραφείο του Ναυτικού Ακόλουθου της Κύπρου, και η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την προσωρινή εκκένωση του κτιρίου. Πριν την πυρκαγιά, το αρμόδιο Υπουργείο είχε διατάξει έρευνα για τις συνθήκες υγιεινής του, τα αποτελέσματα της οποίας ανέδειξαν ότι σε διάφορα σημεία του κτιρίου υπήρχαν καρκινογόνες ουσίες, όπως μόλυβδος και αμίαντος, ενώ εντοπίστηκε και μούχλα.

Για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης, όπως διαμορφώθηκε, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε με σχετική επιστολή μας από τον Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) του Υπουργείου Εξωτερικών στις 30.4.2018 όπως αποσταλεί το συντομότερο δυνατό μια σειρά από στοιχεία/έγγραφα/αλληλογραφία/πορίσματα ερευνών/μελέτες κ.ά. Όπως αναφέρετο στην επιστολή, αναμενόταν η τήρηση όλων των νενομισμένων διαδικασιών για την αξιολόγηση/εκτίμηση της αξίας του εν λόγω ιδιόκτητου ακινήτου (στη βάση της κατάστασης, της χωροθέτησης και των προοπτικών του), καθώς επίσης για τις μελέτες τυχόν άλλων επιλογών που υπάρχουν για την αξιοποίηση του ακινήτου, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου πληροφόρησε ότι η εξασφάλιση των εγγράφων μπορούσε να γίνει μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, όπου και είχε αποστείλει μήνυμα χωρίς αποτέλεσμα, αφού λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κτίριο και σε συνδυασμό με τον εντοπισμό επικίνδυνων για την υγεία ουσιών σε οικοδομικά υλικά του κτιρίου η αποστολή αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτίριο, με αποτέλεσμα το Αρχείο της Πρεσβείας να μην είναι εύκολα προσβάσιμο.

Εκ νέου η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή αναφέροντας ότι μέρος της ζητηθείσας αλληλογραφίας φυλάσσεται και στο Αρχείο, αλλά και στο Λογιστήριο του Υπουργείου, ζητώντας όπως σταλεί, μέχρι να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στο Αρχείο της Πρεσβείας, αντίγραφο όλων των στοιχείων/καταστάσεων που τηρούνται στο Υπουργείο.

Κι όμως επτά μήνες μετά την αποστολή της αρχικής επιστολής, ημερ. 30.4.2018, δεν λήφθηκε ακόμη απάντηση του Υπουργείου στις παρατηρήσεις/ερωτήματα που είχαν τεθεί και λόγω της σοβαρότητας του θέματος ζητήθηκαν εκ νέου, αλλά χωρίς ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών και παρά τις επανειλημμένες γραπτές υπενθυμίσεις.

Μόνο στις 28.5.2019 ο Υπουργός Εξωτερικών πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι ετοιμάστηκε απάντηση με όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν και τα οποία κατέστη δυνατό να εντοπιστούν. Ως εκ τούτου η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει την έγκαιρη ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε σοβαρά θέματα, όπως το συγκεκριμένο, να τυγχάνουν έγκαιρης αντιμετώπισης.

Άννα Μισιαούλη