Αναστασιάδης και Τατάρ συνομιλούν σήμερα μετά τη συμφωνία για οδοφράγματα

Óå ñõèìïýò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ áíïßãìáôïò ôùí ïäïöñáãìÜôùí âñßóêåôáé ç åëëçíïêõðñéáêÞ ðëåõñÜ êáôüðéí óõìöùíßáò ìåôáîý ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Íßêïõ ÁíáóôáóéÜäç êáé ôïõ çãÝôç ôùí Ôïõñêïêõðñßùí Åñóßí ÔáôÜñ ãéá åê íÝïõ Üíïéãìá üëùí ôùí ïäïöñáãìÜôùí, ïäüöñáãìá ËÞäñáò, Ëåõêùóßá 02 Éïõíßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Η επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων θα είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης στη τηλεδιάσκεψη που θα έχουν στις 10.15 το πρωί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσιν Τατάρ.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΜιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος σημείωσε ότι ο Πρόεδρος θα ήθελε να συζητηθεί σήμερα και το κυπριακό αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αποφασίστηκε και ως εκ τούτου δεν θα γίνει.

Όσον αφορά στην επάνοδο της Τζέην Χολ Λουτ ο κύριος Κούσιος είπε ότι η κυβέρνηση δεν ενημερώθηκε για σχετική ημερομηνία, ωστόσο εκτιμάται ότι η ειδική απεσταλμένη του Γ.Γ θα βρίσκεται στην Κύπρο το πρώτο 15ηνθημερο Ιουνίου.

Ο κύριος Κούσιος σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εργάζεται ώστε να αλλάξει στάση η Τουρκία η οποία επιμένει σε λύση 2 κρατών.

Κληθείς τέλος να σχολιάσει την αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ ο Κυριάκος Κούσιος είπε ότι δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις των 2 χωρών οι οποίες αναβαθμίζονται.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.