Αναστολή δόσεων στην Τράπεζα Κύπρου – ΈντυπαΜε βάση το Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διάταγμα του 2020, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2020,  η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει την διαδικασία που οι πελάτες της μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αναστολή δόσεων και τόκων των πιστωτικών διευκολύνσεών τους.

Οι αιτήσεις αφορούν Πρωτοφειλέτες, Συνοφειλέτες και Εταιρείες και πρέπει να συμπληρώνονται ως πιο κάτω:

  1. Αίτηση Α (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Πρωτοφειλέτη): Να συμπληρώνεται μόνο  από τον Πρωτοφειλέτη.
  2. Αίτηση Β (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συνοφειλετών):  Να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που η πιστωτική διευκολύνση παραχωρήθηκε σε πέραν του ενός οφειλέτη, από όλους τους Συνοφειλέτες.
  3. Αίτηση Γ (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εταιρείας): Να συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που η πιστωτική διευκόλυνση αφορά Εταιρεία, από ένα τουλάχιστον Διευθυντή της Εταιρείας.

Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας πρέπει να αποστέλλουν την συμπληρωμένη αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@bankofcyprus.com.  Ενημέρωση για τις αιτήσεις σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία έχετε υποβάλει την αίτησή σας.

Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Business Centres), την Υπηρεσία Επιχειρήσεων (Corporate Banking), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (International Banking) και  τη Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων (Global Corporate Banking) μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Προσωπικό Λειτουργό Εξυπηρέτησης τους.