Διευκρινίσεις  σε σχέση με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020) που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 του περί της λήψης έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές Νόμου του 2020 (Ν 33(Ι)/2020), έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του το Υπουργείο απαντά σε επτά ερωτήσεις και δίνει στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή του εντύπου για αναστολή των δόσεων και τόκων.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις
1.Ερώτηση: Πού μπορούμε να βρούμε το ειδικό έντυπο;
Απάντηση:
Το ειδικό έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202003/615/docs/ekdilosi_endiaferontos.docx

2.Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής των εντύπων; Τα έντυπα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά ή είναι υποχρεωτική η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό για την υποβολή τους;
Απάντηση:
Η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό δεν είναι υποχρεωτική.  Η υποβολή των εντύπων μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με τηλεομοιότυπο (fax), ή ταχυδρομικώς, ακόμα και δια χειρός μεταβαίνοντας στον χρηματοοικονομικό οργανισμό στην περίπτωση μόνο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης με άλλο τρόπο.
Στο Παράρτημα επισυνάπτεται κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών για αποστολή του εντύπου.

3.Ερώτηση: Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες ή υπάρχουν δύο ξεχωριστά;
Απάντηση:
Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες.  Η μη υπογεγραμμένη Δήλωση που αποστέλλεται για αναστολή των δόσεων και τόκων γίνεται αποδεκτή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό.

4.Ερώτηση: Αν κάποιος έχει περισσότερα του ενός δάνεια και επιθυμεί αναστολή δόσης για μόνο κάποια συγκεκριμένα δάνεια, ενώ για άλλα επιθυμεί να συνεχίσει να πληρώνει κανονικά, θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο για τα δάνεια για τα οποία δεν επιθυμεί να ανασταλούν οι δόσεις;
Απάντηση:
Με τη συμπλήρωση του εντύπου ο δανειολήπτης δηλώνει την επιθυμία του για αναστολή δόσεων και τόκων για όλα τα δάνεια στα οποία είναι πρωτοοφειλέτης ή συνοφειλέτης.
Σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο συγκεκριμένο σημείο του εντύπου στο τέλος της  πρώτης παραγράφου  όπου γίνεται ξεκάθαρο στον χρηματοοικονομικό οργανισμό  για ποιο δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους.
Σε περίπτωση που  επιθυμεί αναστολή πληρωμής για όλα τα δάνεια, τότε αφήνει κενό (ή διαγράφει) το συγκεκριμένο σημείο στο τέλος της πρώτης παραγράφου του εντύπου.

5.Ερώτηση: Υπάρχουν επιπτώσεις για όσους επιλέξουν αναστολή δόσεων; Θα γίνει μη εξυπηρετούμενο το δάνειο τους;
Απάντηση:
Με βάση το Διάταγμα για περίοδο 9 μηνών, δηλαδή μέχρι 31.12.2020 η  αναστολή των δόσεων και τόκων δεν καθιστά τις υποχρεώσεις αυτές μη εξυπηρετούμενες.

6.Ερώτηση: Το έντυπο αφορά μόνο δάνεια ή με αυτό μπορεί να γίνει αναστολή τόκων και ορίων τρεχούμενων λογαριασμών (overdrafts), όπως και πιστωτικών καρτών (credit cards);
Απάντηση:
Η αναστολή δόσεων και τόκων, ως προνοείται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).

7.Ερώτηση: Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει δάνειο σε κάποιο χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά υπάρχει μόνιμη εντολή καταβολής των δόσεων από άλλο χρηματοοικονομικό οργανισμό; Θα πρέπει να ενημερώνονται και τα δύο σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναστολή των δόσεων και των τόκων;
Απάντηση:
Όσοι αποστέλλουν τη Δήλωση για αναστολή των δόσεων και τόκων στον χρηματοοικονομικό τους οργανισμό θα πρέπει να ενημερώνουν παράλληλα με σχετικές οδηγίες και τον χρηματοοικονομικό οργανισμό από το οποίο εμβάζονται οι δόσεις στην περίπτωση που αυτό είναι άλλο από το χρηματοοικονομικό οργανισμό στο οποίο διατηρούν τις πιστωτικές τους διευκολύνσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Η καταχώρηση του ειδικού εντύπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου (fax) ή ταχυδρομικώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή του εντύπου είναι ως πιο κάτω.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Ηλεκτρονικη διευθυνση (email) Τηλεομοιότυπο (fax) Ταχυδρομική διεύθυνση
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) 996@nbg.com.cy 22840020 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15,
1065, Λευκωσία
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ACIoannou@nbg.com.cy 22840029 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15,
1065, Λευκωσία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λευκωσία
DCTNicosia@hellenicbank.com 22210699 Δια χειρός παράδοση σε οποιοδήποτε Κατάστημα/ Επιχειρηματική Μονάδα (όπου η αίτηση δεν μπορεί να σταλεί με email ή fax)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λεμεσός
DCTLimassol@hellenicbank.com 25502114
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λάρνακα
DCTLarnaca@hellenicbank.com 24655984
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Αμμόχωστος
DCTFamagusta@hellenicbank.com 24655984
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Πάφος
DCTPaphos@hellenicbank.com 26505092
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Διεύθυνση Επιχειρήσεων
businessdivision@hellenicbank.com 22210749
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
APS
cy-retailrecovery@aps-holding.com 22311488
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Διεθνείς επιχειρήσεις
Λευκωσία
internationalbankingdivision@
hellenicbank.com
22501995
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Διεθνείς επιχειρήσεις
Λεμεσός
internationalbankingdivision@
hellenicbank.com
25502480
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Διεθνείς επιχειρήσεις
Λάρνακα
internationalbankingdivision@
hellenicbank.com
24659101
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ middleoffice@cdb.com.cy 22846600 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως
Λεωφ.  Αρχ. Μακαρίου Γ 50,
1065 Λευκωσία
ή
Τ.Θ. 21415,
1508 Λευκωσία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ idikianastoli@hfc.com.cy 22503512 Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης
T.Θ.23898
1687 Λευκωσία
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ covid@bankofcyprus.com 25150380
25150331
Τράπεζα Κύπρου
Στασίνου 51,
Στρόβολος
2002 Λευκωσία
ALPHA BANK ΚΥΠΡΟΥ covid@alphabank.com.cy 22880595 Alpha Bank Cyprus Ltd, Τ.Θ. 21661
1596 Λευκωσία
ANCORIA BANK
Λευκωσία
covid19@ancoriabank.com 22849110 Ancoria Bank
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12,
1080 Λευκωσία.
ANCORIA BANK
Λεμεσός
25849310 Ancoria Bank
Γωνία Λεωφόρου Αρχ. ΙΙΙ 151 & Αγ. Φυλάξεως,
3021, Λεμεσός.
ANCORIA BANK
Λάρνακα
24849710 Ancoria Bank
Λεωφόρος Φανερωμένης 189 – 191, 6035, Λάρνακα.
ASTROBANK info@astrobank.com Tα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.astrobank.com
EUROBANK Tα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.eurobank.com.cy
RCB BANK borrowers@rcbcy.com 25342192 Αμαθούντος 2
Τ.Θ. 56868
3310 Λεμεσός
SOCIETE GENERALE BANK customer-info.cyprus@socgen.com 22399700
22399839
Societe Generale Bank Cyprus
Διγενή Ακρίτα 88
1061 Λευκωσία

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Ηλεκτρονικη διευθυνση (email) Τηλεομοιότυπο (fax) Ταχυδρομική διεύθυνση
ΚΕΔΙΠΕΣ – Λευκωσία nicosiacustomerservice@kedipes.com.cy 22672774 Γρηγόρη Αυξεντίου 7 1096 Λευκωσία
ΚΕΔΙΠΕΣ – Λεμεσός limassolcustomerservice@kedipes.com.cy 25554851 Πατρ. Ιεροσολ. 16
4192 Ύψωναs
ΚΕΔΙΠΕΣ – Λάρνακα larnacacustomerservice@kedipes.com.cy Λεωφ. Παπανικολή 37
6053 Λάρνακα
ΚΕΔΙΠΕΣ – Αμμόχωστος ammochostoscustomerservice@kedipes.com.cy 23740601 Γρίβα Διγενή 4
5281 Παραλίμνι
ΚΕΔΙΠΕΣ – Πάφος pafoscustomerservice@kedipes.com.cy 26932445 Mήνωος 4
8041 Πάφος
APS Ltd cy-retailrecovery@aps-holding.com 22210664 Αμφίπολης 20
2ος όροφος
2025 Λευκωσία
B2KAPITAL info@b2kapital.com.cy 25256107 Τ.Θ. 52704
4067 Λεμεσός
CAC CORAL 925@nbg.com.cy 22 840026 Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 46
Κτίριο Medcon
2ος όροφος
1066 Λευκωσία
GORDIAN Loanrestructuring@gordianholdings.com 22812251 Τ.Θ. 20832
1664 Λευκωσία

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ηλεκτρονικη διευθυνση (email) Τηλεομοιότυπο (fax) Ταχυδρομική διεύθυνση
ANCORIA INSURANCE info@ancoria.com 22498592 Τ.Θ. 23415
1683 Λευκωσία
ALTIUS INSURANCE customer_service@altiusinsurance.com.cy 22379206 Τ.Θ. 26516
1640 Λευκωσία
ALLIANZ GLOBAL LIFE cyprusbranch@allianz.gr 22016020 Θεμιστοκλή Δέρβη 40
1066 Λευκωσία
CNP CYPRIALIFE cyprialife@cnpcyprus.com 22363407 Τ.Θ. 20819
1664 Λευκωσία
ETHNIKI ASFALISTIKI (CYPRUS) info@ethnikiinsurance.com 22841096 T.Θ. 16272
2087 Στρόβολος
EUROLIFE info@eurolife.bankofcyprus.com 22341090 T.Θ. 21655
1511 Λευκωσία
HELLENIC LIFE INSURANCE Life@hellenicbank.com 22450750 Τ.Θ. 20672
1662 Λευκωσία
LIBERTY LIFE INSURANCE info@libertylife.com.cy 22869350 Τ.Θ. 26070
1666 Λευκωσία
METLIFE EUROPE contact@metlife.com 22845606 Τ.Θ. 21383
1507 Λευκωσία
MINERVA INSURANCE info@minervacy.com 22551717 Τ.Θ. 23554
1684 Λευκωσία
PRIME INSURANCE info@primeinsurance.eu 22896001 T. Θ. 22475
1522 Λευκωσία
UNIVERSAL LIFE INSURANCE info@unilife.com.cy 22882200 Τ. Θ. 21270
1505 Λευκωσία

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ηλεκτρονικη διευθυνση (email) Τηλεομοιότυπο (fax) Ταχυδρομική διεύθυνση
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ koag@cytanet.com.cy 22513143 Λεωφ. Αθαλασσας 14, 4ος οροφος,
2011 Στροβολος
Λευκωσία