Αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και ανάκτησης κατοικίας συναξιούχων με παρέμβαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Την αναστολή εκποίησης κύριας κατοικίας και την αναστολή προγραμματισμένης διαδικασίας ανάκτησης κύριας κατοικίας μετά από παρέμβασή του, ανακοίνωσε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου την Πέμπτη.

Η πρώτη υπόθεση, αφορά παραπονούμενη που υπέβαλε παράπονο στον Επίτροπο στις 11 Μαρτίου. Σύμφωνα με το παράπονο, η παραπονούμενη είχε αγοράσει στις 26/5/2015 διαμέρισμα από εργοληπτική εταιρεία, το οποίο, όπως υποστηρίζει, πλήρωσε στο ακέραιο. Ωστόσο, στις 3/2/2023, της επιδόθηκε επιστολή πλειστηριασμού από την Gordian.

Η παραπονούμενη, μεταξύ άλλων, στο παράπονο ανέφερε ότι λόγω της πτώχευσης του developer ουδέποτε βγήκαν ξεχωριστοί τίτλοι. Ανέφερε επίσης ότι είναι μητέρα δύο παιδιών, ένα εκ των οποίων έχει γλωσσική απραξία και εμπίπτει στο φάσμα του αυτισμού. «Ενώ είχα μιλήσει με την GORDIAN για τον λόγο ότι απουσιάζαμε στο εξωτερικό για 2 μήνες στην Αμερική για θεραπεία για το παιδί μου, προχώρησαν σε διαδικασία πλειστηριασμού τις 23/03/2023, ενώ έχω πληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μου βάσει του συμβολαίου με τον developer», πρόσθεσε.

Αφού το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου απέστειλε γνωστοποίηση λήψης του υπό συζήτηση παραπόνου προς την Gordian στις 14 Μαρρτίου, ζητώντας να δοθεί χρόνος έκδοσης απόφασης επί της καταχωρισθείσας στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο αίτησης της παραπονούμενης, ως εγκλωβισμένος αγοραστής, η Gordian απέστειλε απαντητική επιστολή προς τον Επίτροπο στις 21 Μαρτίου, με την οποία ανέφερε ότι θα «αναστείλει για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, τον ορισμένο στις 23/03/2023 πλειστηριασμό».

Ο Επίτροπος κάλεσε αμφότερα τα μέρη, να συνεργαστούν καλόπιστα και να προβούν χωρίς καθυστέρηση, στην οριστική διευθέτηση της μεταξύ τους εκκρεμότητας, στη βάση συναινετικής, ορθολογικής και βιώσιμης λύσης.

Η δεύτερη υπόθεση, αφορά αναστολή ανάκτησης εκποιηθείσας κύριας κατοικίας από την εταιρεία B2Kapital. Τον Απρίλιο του 2022 εγγυήτρια σε δάνειο του αποβιώσαντος αδελφού της απέστειλε παράπονο προς τον Επίτροπο, σύμφωνα με το οποίο η B2Kapital επρόκειτο να προχωρήσει σε εκποίηση της ενυπόθηκης κύριας κατοικίας της, στην οποία διαμένει με τον σύζυγό της, τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η ενδιαφερόμενη ζητούσε την αναστολή ή και ακύρωση της προγραμματισθείσας εκποίησης, υποστηρίζοντας ότι για τρία χρόνια ουδεμία ενημέρωση έλαβαν για τις καθυστερήσεις που παρουσίαζε το επίμαχο δάνειο.

Η Β2KAPITAL, στις 23/06/2022, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ενημερώνοντας για την πρόθεσή της να αποδεχθεί την εισήγησή του για ακύρωση του πλειστηριασμού και απαλλαγή του σχετικού ακινήτου και της εγγύησης της ιδιοκτήτριας, με την προϋπόθεση οι οφειλέτες να καταβάλουν το «Ποσό Ακύρωσης και Απαλλαγής», το οποίο, σύμφωνα με την Εταιρεία, έχουν αποδεχτεί.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2023 πραγματοποιήθηκε ο αναβληθείς πλειστηριασμός, λόγω αποτυχίας ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων στα πιο πάνω, όπως αναφέρει ο Επίτροπος.

Στις 15/3/2023, το γραφείο του Επιτρόπου έστειλε σχετική επιστολή προς την B2Kapital, στην οποία επεσήμανε ότι το επίμαχο ακίνητο είναι εκτιμημένης αξίας €69.500, καθώς και ότι αποτελεί κύρια κατοικία, όπου διαμένουν οι οφειλέτες τα τελευταία πενήντα χρόνια και ότι πρόκειται για υπερήλικες συνταξιούχους.

Η εταιρεία απάντησε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε αναστολή της προγραμματισμένης, για τις 27/3/2023, ανάκτησης, για περίοδο έξι μηνών. Στην ίδια επιστολή, η εν λόγω Εταιρεία υπενθύμιζε τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ήδη αποδεχθεί την υποβληθείσα πρότασή τους, χωρίς, ωστόσο, μέχρι σήμερα οι ίδιοι να προχωρήσουν στην υλοποίησή της. «Ευελπιστούμε ότι η αναστολή αυτή θα δώσει στους οφειλέτες το περιθώριο να μπορέσουν να υλοποιήσουν την πρόταση, την οποία οι ίδιοι είχαν προτείνει, αλλά δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν παρά την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης από την Εταιρεία», ανέφερε η B2Kapital.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κάνει έκκληση προς τους δανειολήπτες για έγκαιρη προσφυγή σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες μέσα από συναινετικές λύσεις, όπως καθορίζει ο σχετικός Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, καταλήγουν σε ορθολογικές και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, προς αμοιβαίο όφελος, τόσο του πιστωτή όσο και του δανειολήπτη. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δανειολήπτες οφείλουν να ενεργούν έγκαιρα και ορθολογικά, αναφέρει, ενώ καλεί τους δανειστές (ΑΠΙ και ιδίως οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων), να ενεργούν καλόπιστα, συνεργαζόμενοι με τους δανειολήπτες.

«Είμαι υποχρεωμένος να προειδοποιήσω ότι τα περιθώρια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, επειδή πλείστα όσα από αυτά χρονίζουν στην κατάσταση αυτή και/ή για τα οποία εκδόθηκαν οριστικές δικαστικές αποφάσεις, περιορίζονται, κατά τρόπο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Επομένως, αποδίδω εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων στην πιο πάνω έκκλησή μου», αναφέρει.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy