Αναθεωρημένος οδηγός για επιθεώρηση

Του Χρίστου Παπαγεωργίου*

Τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δεν είναι κάτι καινούργιο. Στην πραγματικότητα, το πρότυπο ISO 9001 χρονολογείται από το 1987, αλλά φυσικά έχει υποστεί πολλές αναθεωρήσεις με σκοπό την αναβάθμισή του και να βρίσκεται σε ισχύ έως σήμερα. Εκτός από τη διαχείριση της ποιότητας, πάνω από 70 πρότυπα συστημάτων διαχείρισης καλύπτουν τη μεγάλη γκάμα θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, την ασφάλεια, την υγεία, την περιβαλλοντική διαχείριση και πολλά άλλα.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για την εναρμόνιση της γκάμας των προτύπων συστημάτων διαχείρισης που εκδίδει ο ISO, ήταν σημαντικές. Ξεκινώντας με τη δημοσίευση του προτύπου ISO 9001:2015, πολλές αλλαγές που έγιναν έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση κοινής δομής υψηλού επιπέδου όπως ονομάστηκε, στις ίδιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές και στους κοινούς όρους και ορισμούς. Επιπλέον, τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης αναπτύχθηκαν με έμφαση στη σημασία της διαχείρισης κινδύνου. Λόγω αυτών των εκτεταμένων προσαρμογών, το ISO 19011:2018, το καθοδηγητικό πρότυπο για την επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης, χρειάστηκε επίσης αναθεώρηση.

Δεδομένου ότι χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση στον έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης σε απάντηση στις πολυάριθμες ενημερώσεις των πολλών προτύπων των υπό αναφορά συστημάτων διαχείρισης, το ISO 19011:2018 αναθεωρήθηκε με τις ακόλουθες αλλαγές από τη δεύτερη έκδοση του ίδιου προτύπου ως εξής: Οι οδηγίες για τη διαχείριση ενός προγράμματος επιθεώρησης έχουν επεκταθεί, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο του κινδύνου του προγράμματος.

Επέκταση της καθοδήγησης σχετικά με τη διενέργεια της επιθεώρησης, ιδίως στο τμήμα του προγραμματισμού. Επέκταση στις γενικές απαιτήσεις επάρκειας για τους επιθεωρητές. Η ορολογία έχει ρυθμιστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη διαδικασία και όχι το αντικείμενο. Το πληροφοριακό παράρτημα σχετικά με την καθοδήγηση και επεξηγηματικά παραδείγματα ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων των επιθεωρητών έχει καταργηθεί.

Το παράρτημα για τις πρόσθετες οδηγίες για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων από τους επιθεωρητές, επεκτάθηκε για να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις έννοιες της επιθεώρησης, όπως το πλαίσιο των οργανισμών, ηγεσία και δέσμευση, εικονικοί έλεγχοι, συμμόρφωση και προμήθειες.

Με αυτές τις βελτιώσεις, το ISO 19011:2018 εξακολουθεί να επεξηγεί τις αρχές της επιθεώρησης, τη διαχείριση ενός προγράμματος επιθεώρησης και τη διενέργεια επιθεώρησης συστήματος διαχείρισης. Επίσης, περιγράφει τις οδηγίες για την αξιολόγηση των ατόμων που διαχειρίζονται το πρόγραμμα επιθεώρησης, τους επιθεωρητές και την ομάδα επιθεώρησης.
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011:2018, μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος/επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζουν τα πρότυπα των συστημάτων διαχείρισης, τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα σχέδια ποιότητας ή και άλλα κριτήρια επιθεώρησης.

*Λειτουργός Τυποποίησης CYS – Πολιτικός Μηχανικός

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.