Αναθεώρηση προοπτικών αξιολόγησης Ελληνικής Τράπεζας σε θετικές από Capital Intelligence Ratings

Τις προοπτικές της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης σε ξένο νόμισμα (LT FCR) της Ελληνικής Τράπεζας σε θετικές από σταθερές αναθεώρησε ο οίκος Capital Intelligence Ratings την Τρίτη, ενώ το LT FCR και η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο νόμισμα (ST FCR) της Τράπεζας επιβεβαιώθηκαν σε “BB-” και “B”, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η CI Ratings επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Bank Standalone Rating (BSR) της Ελληνικής Τράπεζας σε “bb-” και αύξησε την αξιολόγηση της Βασικής Χρηματοοικονομικής Ισχύος (CFS) σε “bb” από “bb-“.

Όπως εξηγείται στην έκθεση του οίκου αξιολόγησης, οι προοπτικές για το LT FCR έχουν αναθεωρηθεί σε θετικές, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τα τελευταία χρόνια και, με τη σειρά τους, τη μείωση των υπολειπόμενων κινδύνων για το κεφάλαιο. Ο οίκος θεωρεί επίσης θετική εξέλιξη την επιχειρηματική στρατηγική της Ελληνικής Τράπεζας για την περίοδο 2022-24, καθώς η προγραμματισμένη επιλεκτική πιστωτική ανάπτυξη θα ενισχύσει πιθανότατα τη λειτουργική κερδοφορία, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του ενεργητικού.

Επιπλέον, η αξιολόγηση BSR της Τράπεζας προκύπτει από τη βελτιωμένη αξιολόγηση CFS “bb” που αντανακλά τη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού, και την αξιολόγηση Operating Environment Risk Anchor (OPERA) “bb-” που αντανακλά μέτριους οικονομικούς και βιομηχανικούς κινδύνους.

Το LT FCR καθορίζεται στο ίδιο επίπεδο με το BSR, καθώς δεν είναι βέβαιο αν θα υπάρξει έκτακτη στήριξη από τις αρχές σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας.

Σύμφωνα με την CI, τα ισχυρότερα στοιχεία που στηρίζουν το CFS παραμένουν η χρηματοδότηση και η ρευστότητα, με την Τράπεζα να διαθέτει μια καλά διαφοροποιημένη και σταθερή καταθετική βάση πελατών λιανικής και να έχει περιορισμένη εξάρτηση από χρηματοδότηση χονδρικής κάθε είδους, ενώ οι δείκτες ρευστότητας εξακολουθούν να είναι ισχυροί.

Λιγότερο ισχυρή, αν και εξακολουθεί να αποτελεί πιστωτικό πλεονέκτημα, αναφέρεται, είναι η κεφαλαιακή θέση, ενώ οι βασικοί δείκτες είναι ισχυροί και η ποιότητα του κεφαλαίου είναι καλή. Ωστόσο, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) προς τα ίδια κεφάλαια παραμένει υψηλός, αν και σε σαφή πτωτική πορεία.

Ταυτόχρονα, προστίθεται, η ποιότητα του δανειακού ενεργητικού παραμένει μια σημαντική πιστωτική πρόκληση, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση των παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τα τελευταία χρόνια. Οι κύριες προκλήσεις είναι η αδύναμη παραγωγή εισοδήματος συνολικά σε συνδυασμό με τη μεγάλη βάση κόστους και τον συνακόλουθο υψηλό δείκτη κόστους προς εισόδημα.

Όπως σημειώνεται, η αλλαγή στη διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας το 2021 σε συνδυασμό με την εισαγωγή μιας πιο λιτής διοικητικής δομής είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο για την αναμενόμενη βελτίωση των επιδόσεων τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον οίκο CI, οι θετικές προοπτικές υποδηλώνουν σημαντικές πιθανότητες αναβάθμισης των αξιολογήσεων τους επόμενους 12 μήνες, αντανακλώντας την προσδοκία του οργανισμού για συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και κάποια βελτίωση της κερδοφορίας μέσω επιλεκτικής πιστωτικής ανάπτυξης και αποτελεσματικότερης χρήσης των ευκαιριών διασταυρούμενων πωλήσεων.

Αντίθετα, οι προοπτικές θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν σε Σταθερές ή οι αξιολογήσεις να αναθεωρηθούν προς τα κάτω εάν η Τράπεζα αλλάξει τη στρατηγική της προς πιο επικίνδυνες αγορές και κατηγορίες πελατών ή εάν οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες επιδεινωθούν σημαντικά, οδηγώντας σε δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά ακινήτων.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy