Αναβάλλονται από αύριο όλα τα μη επείγοντα προγραμματισμένα χειρουργεία

Στο 70% το όριο πληρότητας νοσοκομείων και στο 60% σε ΜΕΘ

Έλα στο Google News

Με διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, από τη 17η Ιουλί­ου 2021 και ώρα 01:00 π.μ., σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία για μη επεί­γοντα περιστατικά και οι εισαγωγές για ασθε­νείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος ή απειλή για την ανθρώπινη ζωή. Νοείται ότι εξαιρούνται οι κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και τα περιστατικά ημερήσιας νοσηλείας που δι­ενεργούνται στις κλινικές, στις πολυκλινικές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Επίσης, από τη 17η Ιουλίου και ώρα 01:00 π.μ. το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια καθορίζεται σε ποσοστό 70%, εξαιρουμένων των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τις οποίες το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών καθορίζεται σε ποσο­στό 60%.

Σημειώνεται ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλ­ψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιο­ρισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορο­νοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρ­ρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδο­μές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων.

Όπως αναφέρεται, λήφθηκε υπόψιν ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθ­μούς και ότι μέχρι τη 14η Ιουλίου 2021, ποσο­στό 68,5% έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου και ποσοστό 59,9% ολοκλήρωσε το εμβολιαστι­κό σχήμα, αλλά ταυτόχρονα, από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 14 Ιουλίου 2021 καταγράφηκαν 5.724 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευό­μενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 150 έως 165 ασθενών την ημέρα και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν τρεις θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του κορονοϊού COVID-19, κυμαί­νεται στο 1,8%.

Ο ΟΚΥπΥ, με βάση τα αυξημένα κρούσματα των τελευταίων ημερών, αναμένει ότι θα αυξη­θούν και οι νοσηλείες.

Το ποσοστό των νοσηλειών που αναμένεται υπολογίζεται στο 3% των θετικών περιστατικών, εν αντιθέσει με το 5% που ήταν σε προηγούμε­νες περιόδους της πανδημίας.

Απώτερος στόχος της αναβολής μη επείγο­ντων χειρουργείων είναι η εξοικονόμηση κλι­νών και προσωπικού, ούτως ώστε περιστατικά μη COVID να αποστέλλονται στον ιδιωτικό το­μέα.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.