Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της παραγωγικότητας στο Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ για 2023-2025

Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι ανάμεσα στις στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ, που περιλαμβάνονται στον Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2023-2025, ως μέρος του προγραμματισμού και απολογισμού του δραστηριοτήτων της.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, οι στόχοι που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο συνδέονται με τον Προϋπολογισμό στη Βάση Δραστηριοτήτων. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της αποστολής, του οράματος, των αξιών και των στρατηγικών επιδιώξεων του Οργανισμού, μέσα από την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ για την τριετία 2023-2025, είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και διά βίου μάθηση των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, με έμφαση στους νέους, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στους μακροχρόνια ανέργους.

Επιπλέον, η ΑνΑΔ στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Τέλος, στόχος είναι και η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου, καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.