Σειρά εισηγήσεων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τον πολιτισμό κατέθεσε η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ

Μια σειρά από καίρια προβλήματα και άλλα ζητήματα, τα οποία απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου Πολεμιδιών, αλλά και θέματα που αφορούν την αναβάθμιση των υπηρεσιών, έχει καταγράψει η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, τα οποία και επισημαίνει μέσα από σχετικό υπόμνημα προς τον δήμαρχο και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για προβληματισμό, αλλά κυρίως για καλύτερο συντονισμό και συνεργασία με απώτερο στόχο την επίλυσή τους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τομέα της Υγείας και του Περιβάλλοντος, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση, με αποτέλεσμα τα προβλήματα και τα παράπονα των δημοτών κάθε μέρα να γίνονται όλο και περισσότερα, γι’ αυτό και κατατίθεται εισήγηση όπως ο δήμος καθορίσει και εφαρμόσει πρόγραμμα καθαρισμού με το σάρωθρο του δήμου και να τηρείται αυστηρά. Σε ό,τι αφορά τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα σε δημόσιους χώρους, γίνεται εισήγηση για εξόρμηση των τροχονόμων του δήμου και όπου υπάρχουν τέτοια οχήματα να ειδοποιηθούν οι κάτοχοί τους.

Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ εισηγείται επίσης την επαναδραστηριοποίηση της υπηρεσίας «ΑΡΓΟΣ», ώστε ο δήμος να διατηρεί κατάλληλα υποστατικά για τη φύλαξη των σκύλων και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Υποδεικνύεται η ανάγκη να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος που να μην επηρεάζονται οι δημότες, να δημιουργηθεί πάρκο σκύλων και να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες στα υπόλοιπα πάρκα, αλλά και να τοποθετηθούν ειδικοί κάλαθοι και σακουλάκια για τα απορρίμματα.

Όπως υποδεικνύεται, υπάρχει εγκατάλειψη των πάρκων τα οποία κόστισαν χιλιάδες ευρώ για να κατασκευαστούν. Τα φυτά έχουν καταστραφεί, τα περισσότερα παιχνίδια είναι σπασμένα και επικίνδυνα, λείπουν κάλαθοι και παγκάκια και γίνεται εισήγηση μέρος ταμείου που υπάρχει για χώρους πρασίνου να χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση και συντήρηση των πάρκων και αντικατάσταση των παιχνιδιών.

Μια άλλη σημαντική εισήγηση είναι να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία «πράσινου σημείου»,  ώστε οι δημότες να μπορούν να τοποθετούν τα κλαδέματά τους και άλλα οικιακά απόβλητα. Όμως μέχρι να υλοποιηθεί αυτό, γίνεται εισήγηση να επανέλθει το σύστημα τοποθέτησης «SKIP» στις γειτονιές και σε κάποια άλλα σημεία του δήμου, αλλά να περιφραχτεί και κάποιος χώρος για τοποθέτηση κλαδεμάτων.

Για το θέμα της γενικότερης καθαριότητας της περιοχής γίνεται εισήγηση να χωριστεί ο δήμος σε τέσσερις μεγάλες περιοχές, να σταλεί επιστολή έγκαιρα στους δημότες της κάθε συνοικίας ότι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ο δήμος θα προβεί σε καθαριότητα της συνοικίας τους,   ώστε να φροντίσουν να τοποθετήσουν κλαδέματα και οικιακά απόβλητα για περισυλλογή, και να ενημερωθούν όλα τα υποστατικά για το πώς διαχειρίζονται κλαδέματα, παλιά έπιπλα και άχρηστες οικιακές συσκευές.

Υποδεικνύεται επίσης η ανάγκη για αναδιοργάνωση του προσωπικού που ασχολείται με την καθαριότητα. Δεν γίνεται, όπως αναφέρεται, το εργατικό προσωπικό να είναι κάτω από τον μηχανικό του δήμου και ο εκσκαφέας και το φορτηγό κάτω από τον υγειονομικό λειτουργό. Εισήγηση είναι να περιέλθουν και τα δύο κάτω από έναν υπεύθυνο για καλύτερο συντονισμό.

Επιβαλλομένη θεωρεί η ομάδα των συμβούλων του ΑΚΕΛ και την ενημέρωση των δημοτών για το γεγονός ότι με τη μεταφορά των σκυβάλων στη μονάδα ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο το κόστος θα είναι αναλόγως του βάρους των σκουπιδιών, προτρέποντάς τους να συμμετέχουν στη ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση.

Με δεδομένο το διαχρονικό ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά θέματα, οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΚΕΛ καταθέτουν και μια σειρά από σχετικά ζητήματα, όπως η συντήρηση του χώρου που βρίσκεται δίπλα από το Ιατρικό Μουσείο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί για διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Γίνεται επίσης εισήγηση για έγκαιρη οργάνωση και ενημέρωση των δημοτών για τις διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος. Τέλος, υποδεικνύεται η ανάγκη όπως η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Πολεμιδιών, σε συνεργασία και με την Επιτροπή Ευημερίας, προχωρήσουν στη διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ώστε τα όποια έσοδα προκύπτουν να χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση δημοτών που έχουν πραγματικά οικονομικές και άλλες ανάγκες.

Χρήστος Χαραλάμπους