Από αναβολή σε αναβολή η µονάδα αιµοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου

  • Ένταξη και του Νοσοκοµείου Πόλεως Χρυσοχούς στο σχέδιο παροχής υπηρεσιών υγείας σε αποµακρυσµένες περιοχές ζητά ο ∆ήµος Πόλης Χρυσοχούς

Από καθυστέρηση σε καθυστέρηση εξελίσσεται η ολοκλήρωση της Μονάδας Αιµοκάθαρσης στο Γ.Ν. Πάφου.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και η αποπεράτωσή του είχε προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο του 2022 µε κόστος που είχε προϋπολογιστεί στο ποσό των 4.737.000 πλέον ΦΠΑ. Μάλιστα, κατά την τελετή θεµελίωσης είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα παραδιδόταν και ενωρίτερα. Τον ∆εκέµβριο δόθηκε παράταση στον εργολάβο µέχρι τον Μάιο του 2023. Τώρα η λειτουργία της µονάδας µετατίθεται για τον Ιούνιο, όµως και πάλι είναι αµφίβολο αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα, καθώς υπάρχουν αρκετές εκκρεµότητες και προβλήµατα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, µεταξύ άλλων υπάρχουν διαφορές του βασικού εργολάβου µε υπεργολάβους του έργου οι οποίοι δεν πληρώθηκαν για εργασίες που εκτέλεσαν µέχρι τώρα και εκφράζονται φόβοι ότι αυτό θα περιπλέξει ακόµη περισσότερο την παράδοση του έργου.

Οι πρόσθετες καθυστερήσεις θα εµποδίσουν την υλοποίηση και άλλων σχεδιασµών στο Γενικό Νοσοκοµείου Πάφου, όπως για παράδειγµα την αναδιαµόρφωση του ΤΑΕΠ, το οποίο σήµερα στεγάζεται δίπλα από τη µονάδα αιµοκάθαρσης.

Για τα θέµατα του Νοσοκοµείου Πάφου, τη στελέχωση, τις ελλείψεις και τη Μονάδα Αιµοκάθαρσης είχε συνάντηση µε τη Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ την Πέµπτη ο βουλευτής του ∆ΗΣΥ Χαράλαµπος Πάζαρος, στον οποίο δόθηκαν διαβεβαιώσεις. Εξάλλου, σε δηλώσεις του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, κ. Φακοντής, σηµείωσε ότι δεν υπάρχει κονδύλι στον προϋπολογισµό του ΟΚΥπΥ για το προσωπικό που θα στελεχώσει τη µονάδα. Ούτε µπορεί, πρόσθεσε, να µεταφερθεί προσωπικό από άλλα τµήµατα του νοσοκοµείου. Ανέφερε επίσης ότι δεν περιλήφθηκε κονδύλι στον προϋπολογισµό για την ολοκλήρωση του τρίτου ορόφου ο οποίος προστέθηκε.

Τι προβλέπουν τα σχέδια

Η νέα Μονάδα Αιµοκάθαρσης, γίνεται βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει µέχρι και 25 σταθµούς αιµοκάθαρσης. Το νέο κτίριο θα διαθέτει ξεχωριστή Μονάδα Αιµοκάθαρσης για τους οροθετικούς ασθενείς (φορείς Ηπατίτιδας Β), το λεγόµενο yellow unit, το οποίο σήµερα δεν διαθέτει το κρατικό µας νοσηλευτήριο και ασθενείς από την Πάφο αναγκάζονται να µεταβαίνουν τρεις φορές την εβδοµάδα στη Λευκωσία για να υποβληθούν σε αιµοκάθαρση. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει πρόνοια για µονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί λοιµώδη νοσήµατα όπως π.χ. Covid – 19.

Στο κτίριο προβλέπεται να στεγαστούν τα εξωτερικά νεφρολογικά ιατρεία, θα υπάρχει µονάδα βραχείας νοσηλείας, θάλαµος για µικρές επεµβάσεις και περιτοναϊκή κάθαρση, που αποτελεί ένα άλλο είδος θεραπείας αποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Το κτίριο είναι σχεδιασµένο για εύκολη πρόσβαση ατόµων µε αναπηρίες.

Το κτίριο θα είναι ανεξάρτητο µεν, αλλά θα συνδέεται µε το υφιστάµενο µέσω διαδρόµου µε το Παιδιατρικό Τµήµα του Νοσοκοµείου. Αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους, µε συνολικό εµβαδό 2.100 τετραγωνικά µέτρα περίπου. Στον υπόλοιπο χώρο και συγκεκριµένα στον 3ο οροφο σκοπεύουν να µεταφέρουν άλλες υπηρεσίες φροντίδας, όµως προς το παρόν δεν λήφθηκαν οριστικές αποφάσεις.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου υπερβαίνουν τους 60, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός εξυπηρετείται και από µονάδες αιµοκάθαρσης ιδιωτικών νοσοκοµείων που συνεργάζονται µε το ΓεΣΥ.

Θέλουν και στην Πόλη Χρυσοχούς εξειδικευµένες υπηρεσίες

Με αφορµή το διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη µεταξύ Υπουργείου Υγείας, ΟΚΥπΥ και ΟΑΥ για το νέο σχέδιο αποζηµίωσης των νοσοκοµείων του ΓεΣΥ και συγκεκριµένα για τις εξειδικευµένες υπηρεσίες, που προσφέρονται σε οµάδες χρόνιων ασθενών, αλλά και τις υπηρεσίες υγείας, που προσφέρονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, ο ∆ήµος µε επιστολή του ζητά την ένταξη και του Νοσοκοµείου Πόλεως Χρυσοχούς στο νέο σχέδιο.

Αιτούµαστε, όπως αναφέρεται σχετικά στην επιστολή προς τον ΟΚΥπΥ και τον ΟΑΥ, την παροχή ισότιµης παροχής και πρόσβασης στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής φροντίδας των κατοίκων των 30 κοινοτήτων του αποµακρυσµένου διαµερίσµατος Πόλεως Χρυσοχούς, οι οποίοι είναι φορολογούµενοι υπέρ του ΟΑΥ, αλλά δυστυχώς δεν τους παρέχεται ικανοποιητικού επιπέδου ιατροφαρµακευτική φροντίδα.

Ειδικότερα, προστίθεται, στα αιτήµατά µας περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων το θέµα της έλλειψης παροχής φροντίδας από ιατρούς ειδικοτήτων τόσο στο Νοσοκοµείο Πόλεως του ΟΚΥπΥ, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα γενικότερα στην περιοχή, µε αποτέλεσµα την αναγκαστική µετάβαση των κατοίκων στην Πάφο για την εξυπηρέτησή τους, αφού στην περιοχή υπάρχουν µόνο προσωπικοί γιατροί.

Ο δήµος σηµειώνει παράλληλα και την αναγκαιότητα της λειτουργίας Μονάδας Αιµοκάθαρσης στην περιοχή, µε σκοπό την άµεση εξυπηρέτηση των αιµοκαθαιρόµενων ασθενών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται 3 φορές την εβδοµάδα εξαιτίας της αναγκαστικής µετάβασής τους στο Νοσοκοµείο Πάφου για τη θεραπεία τους.

Προσβλέπουµε, καταλήγει ο δήµος, ότι η νέα Υπουργός Υγείας στις επαφές που θα έχει µε τις ηγεσίες του ΟΚΥπΥ και του ΟΑΥ θα θέσει επί τάπητος το θέµα, µε σκοπό την ικανοποίηση του αιτήµατος για παροχή ισότιµης παροχής και πρόσβασης στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής φροντίδας από τους κατοίκους του αποµακρυσµένου διαµερίσµατος Πόλεως Χρυσοχούς.

Αναβάθµιση ευρύτερα χρειάζεται το Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου

Αρκετά είναι τα προβλήµατα που ταλανίζουν το Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου και θα πρέπει επιτέλους οι αρµόδιοι να εγκύψουν για την επίλυσή τους. Όπως πληροφορούµαστε, το ∆.Σ. του ΟΚΥπΥ αποφάσισε να προκηρύξει τις θέσεις των Επιστηµονικών ∆ιευθυντών σε όλα τα γενικά και επαρχιακά νοσοκοµεία που διοικούνται από τον ΟΚΥπΥ. Σήµερα ο ρόλος αυτός ανήκει στον Επιστηµονικό ∆ιευθυντή Λεµεσού – Πάφου, που είχε την ευθύνη και για τα δύο νοσοκοµεία µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που το ζήτηµα αυτό είχε τεθεί από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου.

Ενδεικτικές είναι και οι δηλώσεις του ίδιου του Επιστηµονικού ∆ιευθυντή της Περιφέρειας ΟΚΥπΥ Λεµεσού – Πάφου, ∆ρος Χρίστου Νικολάου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Ν. Χριστοδουλίδη και της Υπουργού Υγείας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού. Ο ∆ρ Νικολάου αναφέρθηκε στη µείωση των ασθενών που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία, τόσο του ΓΝ Λεµεσού όσο και του ΓΝ Πάφου, σε ποσοστό της τάξης του 80% από το 2019 µέχρι σήµερα.

Αναφέρθηκε επίσης στις ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες που η Πολιτεία έχει υποχρέωση, όπως είπε, να παρέχει στους πολίτες της Λεµεσού και της Πάφου.

Συγκεκριµένα, όπως εξήγησε, τα νοσοκοµεία των δύο πόλεων υπολείπονται ιατρικές ειδικότητες, όπως νευροχειρουργική, αγγειοχειρουργική, θωρακοχειρουργική και επεµβατική ακτινολογία, «γεγονός που µας θέτει σε µειονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισµού, αλλά κυρίως δεν µας επιτρέπει να παράσχουµε έγκαιρα την πρέπουσα περίθαλψη στους ασθενείς µας».

Πρόσφατα είχε τεθεί επιτακτικά η ανάγκη για δηµιουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας επί της ουσίας -και όχι µόνο κατ’ όνοµα- και ενίσχυσης του Τµήµατος Πρώτων Βοηθειών, αφού το Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου καλύπτει µέχρι και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της επαρχίας. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλήρης κατάλληλος εξοπλισµός ούτε εντατικολόγος. Επιπλέον, η Πάφος είναι τουριστική περιοχή, ωστόσο το νοσοκοµείο µπορεί να καλύψει µόνο συγκεκριµένο αριθµό ασθενών, ενώ πολλές υπηρεσίες δεν προσφέρονται, µε αποτέλεσµα ασθενείς να µεταφέρονται στα νοσοκοµεία άλλων πόλεων.

Κώστας Νάνος / Ελένη Κωνσταντίνου

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.