Αναβλήθηκε σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου.

Η ολοκλήρωση της κατάθεσης της μάρτυρος Παντελίτσας Μάππουρα, Λογίστρια στην εταιρεία Helector Cyprus, θα συνεχιστεί με την αντεξέτασή της από το συνήγορο υπεράσπισης Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, στις 22 Φεβρουάριου του 2018, στις 09:00.
 
Για την υπόθεση κατηγορούνται οι Δημήτρης Πατσαλίδης (πρώην Οικονομικός Διευθυντής Δήμου Πάφου), Μιχάλης Πάντης (Δημόσιος Υπάλληλος), Αντώνιος Κουρουζίδης (Συνταξιούχος), Ανδρέας Λουρουτζιάτης (πρώην Δήμαρχος Λάρνακας), Γεώργιος Κουλλαπής (Συνταξιούχος), Νικόλας Κουλλαπής (Ιατρός), Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε (Ανώνυμος εταιρεία), Θεοφάνης Λώλος (Χημικός Μηχανικός), Helector Cyprus Ltd και N.E MIDORIACO LTD.

Για την υπόθεση έχουν ήδη καταδικαστεί, μετά από παραδοχή, οι Σάββας Βέργας (διετής φυλάκιση), Δημήτρης Γιαννακόπουλος (18 μήνες με αναστολή), Χριστάκης Πέτρου (10 μήνες με αναστολή), Ιμάντ Μπακλέ (10 μήνες με αναστολή) και Ευτύχιος Μαληκκίδης (δεκαπεντάμηνη φυλάκιση).