Αναζητείται νέο μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας

Το έργο, μέσα από διαγωνισμό, ανατέθηκε σε κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων

Στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με βάση πρόταση από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τάκης Κληρίδης.

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2021. Τα πρώτα παραδοτέα, περιλαμβανομένων των στρατηγικών κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής, αναμένεται να είναι έτοιμα εντός του 2ου εξαμήνου του 2020.

Όπως είπε, το έργο, αφορά την εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κυπριακή οικονομία. Η πρόταση του Συμβουλίου, πρόσθεσε, υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση και συμπεριλήφθηκε στα αιτήματα που υποβλήθηκαν προς την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων. Μέσα από τις διαγωνιστικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε, το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και άλλων εμπειρογνωμόνων, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

«Βασική επιδίωξη του έργου είναι η διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε.

Όπως συμπλήρωσε, μέσα από το έργο αναμένεται να παρέχονται οι απαιτούμενες στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και οι προϋποθέσεις για στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών πολιτικών της χώρας, για τα επόμενα 10-15 χρόνια.