Στα μέτρα στήριξης της υπαίθρου που θα εφαρμόσει η δική του διακυβέρνηση, αναφέρθηκε ο Σταύρος Μαλάς κατά τη διάρκεια περιοδείας του το Σάββατο 13/1/2018 σε κοινότητες της επαρχίας Πάφου. Στόχος, η αναζωογόνηση της κυπριακής υπαίθρου και η αντιμετώπιση της αστυφιλίας μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν:
Καθιέρωση ειδικού φορολογικού καθεστώτος για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο
Σχέδιο παροχής φθηνών οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια για εγκατάσταση στην ύπαιθρο
Εισαγωγή κάρτας υπαίθρου για παροχή φθηνότερων καυσίμων κίνησης στους μόνιμους κάτοικους της υπαίθρου
Μείωση των τιμολογήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος σε απομακρυσμένες περιοχές και προώθηση της εφαρμογής των προνοιών της ευρωπαϊκής οδηγίας για ομαδική τιμολόγηση των πελατών από τον προμηθευτή τους, ειδικά για κοινότητες σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.
Δημιουργία κοινοτικών πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε κοινοτικά συμβούλια αλλά και σε κατοίκους κοινοτήτων της υπαίθρου να συμμετέχουν στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην περιοχή τους
Άμεση ενίσχυση των αγροτικών ιατρικών κέντρων με αναβαθμισμένες περιφερειακές μονάδες οι οποίες να διαθέτουν ενισχυμένες δευτεροβάθμιες υπηρεσίες.