Αναζωογόνηση της νεκρής ζώνης

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη*

Η ∆ερύνεια ως ακριτική τοπική Αρχή ασφυκτιά οικιστικά, αφού δεν διαθέτει αρκετή οικιστική περιοχή και γι’ αυτό προτείνουµε λύσεις που να αναπτερώνουν το πεσµένο ηθικό των δηµοτών µας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο µέσα από το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2021-2027 να στηρίξει τις αποµακρυσµένες, αποµονωµένες και υποανάπτυκτες περιοχές. Με αυτό το σκεπτικό, η νεκρή ζώνη στην Κύπρο θα µπορούσε να αξιοποιηθεί, όχι µόνο για ανάπτυξη και αναζωογόνηση, αλλά και για την προώθηση τοπικών και εθνικών πρωτοβουλιών, που να προβάλλουν την ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ο ηµικατεχόµενος Δήµος ∆ερύνειας επενδύει στην ανάγκη στέγασης των νέων ζευγαριών. Κατόπιν αρκετών προσπαθειών και διαβουλεύσεων µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήµος ∆ερύνειας έχει χαρακτηριστεί ολόκληρος ως ακριτική περιοχή. Αυτό συνεπάγεται και αξιοποίηση κονδυλίων και χορηγιών, µέσα από το νέο απλοποιηµένο και στοχευµένο στεγαστικό σχέδιο για τις ακριτικές περιοχές. Το σχέδιο αυτό, που αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καλύπτει χορηγία µεταξύ 20 και 40 χιλιάδες ευρώ.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Δήµος ∆ερύνειας έχει επίσης αναγνωρίσει την ανάγκη αξιοποίησης της νεκρής ζώνης. Η νεκρή ζώνη είναι η περιοχή, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην Ειρηνευτική ∆ύναµη των Ηνωµένων Εθνών για την εκπλήρωση των όρων εντολής της, όπως αυτοί απορρέουν από το ψήφισµα 186 του 1964. Η περιοχή της νεκρής ζώνης µπορεί να αξιοποιηθεί για οικιστικούς, αθλητικούς, πολιτιστικούς, γεωργικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Για την αξιοποίηση της νεκρής ζώνης αποταθήκαµε στα Ηνωµένα Έθνη και σ’ όλα τα εµπλεκόµενα Υπουργεία και αρµόδιους φορείς, οι οποίοι επικρότησαν την προσπάθειά µας, παρά τα προσκόµµατα και τα εµπόδια που θέτει ο τουρκικός στρατός κατοχής.

Για να ζωντανέψουµε λοιπόν τη νεκρή ζώνη, θα πρέπει να ωθήσουµε την ανάπτυξη, τόσο εντός όσο και πλησίον αυτής. Η νεκρή ζώνη µπορεί να αποτελέσει την απαρχή της προώθησης µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης, αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης µεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η νεκρή ζώνη µπορεί, ως πρώτο βήµα, να µετατραπεί από γκρίζα σε µια ζωντανή ζώνη, µια περιοχή όπου θα δραστηριοποιούνται και θα συνυπάρχουν οι δύο κοινότητες µέχρι την οριστική επίλυση του κυπριακού ζητήµατος.

Αξιοποιώντας έτσι την ευκαιρία που µας δίδεται για είσοδο στη νεκρή ζώνη, για γεωργικούς κυρίως σκοπούς, ευελπιστούµε ότι θα µας επιτραπεί και η οικιστική ανάπτυξη, στέλνοντας έτσι το µήνυµα ότι η νεκρή ζώνη ζωντανεύει και µας φέρνει πιο κοντά στην κατεχόµενη γη και θάλασσά µας.

Οι ακριτικές περιοχές βιώνουν καθηµερινά τον πόνο της προσφυγιάς, αλλά και τις δυσκολίες των κατοίκων τους.  ∆εν παύουµε όµως ποτέ να δείχνουµε το δρόµο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δύο ηγέτες για επανέναρξη του διαλόγου και των διαπραγµατεύσεων. Αυτός ο δρόµος δεν θα πρέπει να είναι ούτε µονόδροµος, αλλά ούτε δρόµος χωρίς επιστροφή. Θα πρέπει να είναι ο δρόµος, που ως πρώτο βήµα θα δίνει ζωή στη νεκρή ζώνη και θα χαράσσει την πορεία προς την επανένωση του νησιού. Ο δρόµος, παρόλο που είναι µακρύς και δύσβατος, όλο και κάπου θα µας οδηγήσει. Φτάνει να υπάρχει όραµα, θέληση και βούληση, για να φτάσουµε στον τελικό µας προορισµό και να αποφύγουµε το τραγικό αδιέξοδο.

*Δήμαρχος Δερύνειας

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.