∆άνεια για λίγους και µε πολύ ψηλά επιτόκια και εµπράγµατες εξασφαλίσεις

70% της χρηµατοδότησης που δόθηκε το πρώτο επτάµηνο στις επιχειρήσεις αφορά δάνεια σε µεγάλους πέραν του 1 εκατ. ευρώ

 

∆ύσκολη έως αδύνατη έχει καταστεί η δυνατότητα εξασφάλισης δανείου για τους περισσότερους, αφού οι τράπεζες έχουν επιβάλει αυστηρότερα κριτήρια ζητώντας περισσότερες εξασφαλίσεις αλλά και πιο ψηλά επιτόκια.

Η οµάδα η οποία αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες µάλιστα µε τους νέους όρους τους οποίους έχουν επιβάλει οι τράπεζες πληρώνουν πλέον πιο ψηλά επιτόκια σε σύγκριση µε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία δείχνουν ότι το 70% της χρηµατοδότησης που δόθηκε το πρώτο επτάµηνο στις επιχειρήσεις αφορά δάνεια πέραν του 1 εκατ. ευρώ το καθένα, τα οποία φυσικά συνδέονται µε τους πολύ µεγάλους. Επίσης, ενώ στα µεγάλα δάνεια προς τις επιχειρήσεις για ποσά πέραν του 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο κυµαίνεται στο 3,04%, στα µικρότερα δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο κυµαίνεται στο 3,51%. ∆ηλαδή, παρά τον άγραφο κανόνα που λέει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το δάνειο τόσο µεγαλύτερο είναι το ρίσκο, οι τράπεζες φαίνεται ότι προτιµούν τους µεγάλους παρά τους µικροµεσαίους.

Η άλλη µεγάλη οµάδα που αντιµετωπίζει προβλήµατα είναι τα νοικοκυριά, τα οποία επιθυµούν να συνάψουν δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τους τελευταίους µήνες τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν επιδοθεί σε ράλι αυξήσεων στα επιτόκια, το οποίο µάλιστα αναµένεται να ενταθεί το επόµενο διάστηµα λόγω της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 1,25%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το κυµαινόµενο επιτόκιο στα νέα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε από 2,15% τον Ιανουάριο σε 2,55% τον Ιούλιο (πριν την απόφαση της ΕΚΤ). Παράλληλα, το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (το οποίο περιλαµβάνει, εκτός από το επιτόκιο, και τις  συναφείς επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων κ.λπ.) αυξήθηκε την ίδια περίοδο από 2,8% σε 2,95%. Σαν αποτέλεσµα αυτού έχουν φουσκώσει οι λογαριασµοί για τις δόσεις, ενώ παράλληλα πολλοί απ’ αυτούς που κάνουν αίτηση για εξασφάλιση στεγαστικού δανείου κρίνονται ως µη βιώσιµοι και απορρίπτονται από τις τράπεζες.

Η κατάσταση η οποία έχει διαµορφωθεί αποτυπώνεται και στην τελευταία Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δείχνει ότι τα κριτήρια για την παραχώρηση δανείων έχουν γίνει πιο αυστηρά τόσο για τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, αλλά και ότι οι τράπεζες προτίθενται να επιβάλουν ακόµη πιο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Αναφέρεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις «αναβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια», ενώ τα νοικοκυριά «µειώνουν τις δαπάνες τους για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών» λόγω της ακρίβειας και της αβεβαιότητας η οποία επικρατεί.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.