Ανέθεσαν σε εταιρεία συμφερόντων υπουργού να διοργανώσει δείπνο €130,000

Εικόνα αρχείου


Η εταιρεία αυτοπροτάθηκε στην διοργάνωση του δείπνου – Παρευρέθηκε και ο ΠτΔ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανάθεσε σε ιδιωτική εταιρεία συμφερόντων υπουργού της κυβέρνησης, χωρίς  την προκήρυξη διαγωνισμού, τη διοργάνωση δείπνου, όπως αποκαλύπτει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Σημειώνεται μάλιστα ότι η εταιρεία εισέπραξε πέραν των 130 χιλ. ευρώ, αλλά και ότι στην εκδήλωση δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στο «ψυχαγωγικό πρόγραμμα και στην κοινωνική συνεύρεση», παρά στο ενημερωτικό/επαγγελματικό μέρος. Ακόμη, επισημαίνεται ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάθεση της διοργάνωσης του δείπνου έγινε μετά από πρόταση της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ωστόσο ότι από την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε δεν εντοπίστηκε εμπλοκή του υπουργού στην υπόθεση.

Όπως αναφέρεται, η ιδιωτική εταιρεία ανέλαβε όλα τα έξοδα και εισέπραττε όλα τα έσοδα, τα οποία με βάση τους υπολογισμούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ξεπέρασαν τις 130 χιλ. ευρώ. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η τιμή της κάθε θέσης καθορίστηκε στα 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τα Diamond Tables (10 ατόμων) η τιμή ανά τραπέζι καθορίστηκε στα 3 ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τα Gold Tables (επίσης 10 ατόμων) στα 2 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

«Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι το γεγονός πως η εκδήλωση δεν επέφερε οποιοδήποτε κόστος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν δικαιολογεί την αποδοχή της πιο πάνω πρότασης της εταιρείας», όπως αναφέρεται στην έκθεση. Σημειώνεται επίσης ότι «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως δημόσιος οργανισμός, οφείλει να τηρεί τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας».

Η πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι «δεν ήταν εις γνώση της Επιτροπής η σχέση του υπουργού με τη διοργανώτρια εταιρεία», καθώς και ότι το «θεματολόγιο ανταποκρινόταν πλήρως στην επίτευξη του σκοπού διοργάνωσης της εκδήλωσης και σε αυτό συνέβαλε περαιτέρω και η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος στο χαιρετισμό που απηύθυνε επιβεβαίωσε την αναγνώριση της σημασίας και τη στήριξη της κυβέρνησης στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και στους ξένους επενδυτές».

Σημειώνεται ότι στην έκθεση, η οποία καλύπτει την πενταετία 2015 – 2019, γίνεται αναφορά και σε άλλα θέματα, όπως υπηρεσιακά ταξίδια, αδυναμίες στον υπολογισμό και την είσπραξη εσόδων και δυσκολίες είσπραξης των προστίμων. Ωστόσο, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής, πολλά από τα πιο πάνω ζητήματα δεν υφίστανται πλέον, ενώ σε αρκετά άλλα έχουν υιοθετηθεί οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή έχουν ληφθεί μέτρα.