Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο το οποίο προβλέπεται να αντικαταστήσει το ταμείο διάσωσης της Ευρωζώνης θα πρέπει να ελέγχεται από τα κράτη μέλη και να είναι ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ταμείου Κλάους Ρέγκλινγκ.
 
Η Επιτροπή επιθυμεί όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) καταστεί θεσμικό όργανο της ΕΕ που να διέπεται από ξεχωριστή συνθήκη η οποία να έχει υπογραφεί από τις χώρες της Ευρωζώνης.
 
Ο κ. Ρέγκλινγκ τόνισε ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να είναι ένα διακυβερνητικό όργανο που να ελέγχεται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.
 
“Θα ήταν καλό να συμπεριληφθεί ο ΕΜΣ στην συνθήκη της ΕΕ”, υπογράμμισε ο κ. Ρεγκλινγκ στην εφημερδία «Ausburger Allgemeine Zeitung».
 
“Ωστόσο, η πορεία που προτείνει η Επιτροπή είναι διφορούμενη. Αυτό που θα ήθελα για τον ΕΜΣ είναι ένα ρόλο παρόμοιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «στη Συνθήκη της ΕΕ αναφέρεται ρητά, αλλά είναι σχετικά ανεξάρτητη από την Επιτροπή και σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται από τα κράτη μέλη “.
 
Τέτοιες ρυθμίσεις για τον ΕΜΣ είναι εφικτές μόνο στη Συνθήκη της ΕΕ, η οποία είναι απίθανο να συμβεί στα επόμενα χρόνια, είπε ο κ. Ρέγκλινγκ.