Ανοιχτές για αιτήσεις τρεις προκηρύξεις της ΕΕ για πολιτιστική κληρονομιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τρεις προκηρύξεις για θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ομάδα δράσης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η προθεσμία είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι καλεί τους ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για πιθανά μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στο EU Survey το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της λίστας, στις 31/12/2027, καταλήγει η ανακοίνωση.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την υποστήριξη μιας ολιστικής και οικονομικά αποδοτικής παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η προθεσμία είναι στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η προώθηση μιας κοινής δράσης, με τη συγκέντρωση διατομεακής εμπειρογνωμοσύνης και πόρων –τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών– στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση στοχεύει επίσης στην προώθηση μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης των πολιτικών για την πολιτιστική κληρονομιά σε όλα τα επίπεδα (σε επίπεδο ΕΕ ή/και διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) και να συμβάλει στην υλοποίησή της, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης που δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Επιτροπή το 2018.

Η τρίτη προκήρυξη αφορά υποστήριξη για την εφαρμογή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προθεσμία είναι στις 5 Οκτωβρίου 2022.

Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό €3.000.000 και θα χρηματοδοτήσει είτε ένα μεμονωμένο έργο που προτείνεται από έναν μόνο οργανισμό είτε μια κοινοπραξία οργανισμών που εργάζονται για την υλοποίηση και των τριών στόχων αυτής της προκήρυξης.

Οι οργανισμοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη Δημιουργική Ευρώπη μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά μόνο οι δραστηριότητες που διοργανώνονται στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι επιλέξιμες.

Πληροφορίες για τις προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://culture.ec.europa.eu/funding/calls?

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.