Ανοίγει ξανά ο φάκελος για τα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων

Έλα στο Google News

Θα συζητηθεί σε κλειστή συνεδρία στην παρουσία του Διοικητή της ΚΤ

Ανοίγει ξανά ο φάκελος για τα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Η λίστα με τα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων κατατέθηκε παλαιότερα από την τέως Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, στον Πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη. Ωστόσο ο τελευταίος επέστρεψε το φάκελο πίσω στην Κεντρική Τράπεζα, με αίτημα όπως κατατεθούν περισσότερα στοιχεία για την κάθε περίπτωση. Παρά ταύτα αυτό δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Βουλής, αποφασίστηκε όπως σταλεί πρόσκληση προς τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνο Ηροδότου, για συζήτηση του θέματος σε νέα συνεδρία, η οποία θα είναι κεκλεισμένων των θυρών. Τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία προτίθενται να ζητήσουν τα μέλη της Επιτροπής από τον Διοικητή είναι κατά πόσον υπάρχουν δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, τα οποία παραχωρήθηκαν με χαριστικούς όρους, όπως χαμηλά επιτόκια και ανεπαρκείς εγγυήσεις.

Δύο όροι από Ηροδότου

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Επιτροπή Ελέγχου έστειλε επιστολή προς τον Κ. Ηροδότου, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στο ενδεχόμενο παραχώρησης πληροφοριών και στοιχείων προς τη Βουλή. Ωστόσο έθεσε δύο βασικούς όρους:

• Την τήρηση του Ενωσιακού Δικαίου, αφού όπως επεσήμανε η υποχρέωση της Κεντρικής Τράπεζας για κατάθεση στοιχείων στη Βουλή «τελεί υπό την επιφύλαξη του Ενωσιακού Δικαίου, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόνοιες σχετικά με τραπεζική εποπτεία, διαχείριση εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών, καθώς επίσης και κανόνες διαχείρισης των πληροφοριών που είναι διαβαθμισμένες ως εμπιστευτικές πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

• Την τήρηση της γενικής αρχής «ότι η παροχή τέτοιων εμπιστευτικών πληροφοριών προϋποθέτει ότι ο αποδέκτης των πληροφοριών διασφαλίζει τη διατήρηση της εμπιστευτικότητάς τους και τη χρήση τους για συγκεκριμένους σκοπούς».

«Τα πορίσματα των ελέγχων δεν αφορούν πρόσωπα»

Εν τω μεταξύ στην επιστολή του Κ. Ηροδότου προς τη Βουλή αναφέρεται ότι «η Κεντρική Τράπεζα έχει εξουσία πρόσβασης στα στοιχεία των συναλλαγών των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων και ασκεί αυτή την εξουσία προς έλεγχο της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις του δικαίου τραπεζικής εποπτείας και τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων». Σημειώνεται ωστόσο ότι «τα πορίσματα των ελέγχων της Κεντρικής Τράπεζας δεν αφορούν τις πράξεις ή ενδεχόμενες παραλείψεις των προσώπων που συναλλάσσονται με τα εποπτευόμενα ιδρύματα, αλλά το βαθμό συμμόρφωσης των ίδιων των ιδρυμάτων με τη νομοθεσία, για την οποία είναι αρμόδια η Κεντρική Τράπεζα».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «πληροφορίες που η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει από διάφορες πηγές για συγκεκριμένες συναλλαγές έχουν αποτελέσει κατά καιρούς το έναυσμα για διενέργεια ελέγχου σε ένα ή περισσότερα εποπτευόμενα ιδρύματα». Επισημαίνεται ωστόσο ότι «η εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας να συλλέγει στοιχεία, να ζητεί εξηγήσεις και κατόπιν τήρησης της δέουσας ακρόασης να επιβάλλει κυρώσεις, ασκείται επί εποπτευόμενου ιδρύματος και αφορά την εξακρίβωση της συμμόρφωσής του με τη νομοθεσία».

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.